Syn.: Monobothrium schimperi Hochst.
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Swertia schimperi
Rozšíření: Vyskytuje se ve vysokohořích východní Afriky. Je znám z několika horských skupin v Etiopii, v Imatong Mts. v Jižním Súdánu, a dále po překvapivém hiátu v jižní Tanzánii na Kitulo Plateau a v Mbeya Range, přesahuje snad i do Malawi.
Ekologie: Roste v křovinách a na světlinách ve vřesovcových lesích; udává se z nadmořských výšek 2250–2850 m, pozorované rostliny se nacházely ve výškách 3150–3300 m.
Swertia schimperi

Swertia schimperi

Popis: Vytrvalá bylina s přízemní, někdy zasýchající růžicí listů, zpravidla větvená lodyha dorůstá výšky 15–40(–50) cm. Listy v přízemní růžici jsou kopinaté, 2–3,5 cm dlouhé a 6–10 mm široké, celokrajné, většinou špičaté; lodyžní listy jsou přisedlé, vstřícné nebo v 3četných přeslenech, široce vejčité až kopinaté, 1,8–7 cm dlouhé a 9–11 mm široké, objímavé, špičaté. Květenství je dosti bohatá vrcholičnatá lata; květy jsou stopkaté, (4–)5četné; kalich je jen na bázi srostlý, cípy jsou oválné až kopinaté, 6,5–11 mm dlouhé, 2 jsou širší než ostatní; koruna je kolovitá, cípy jsou vejčité až kopinaté, 1–2,5 cm dlouhé, dlouze zašpičatělé, světle purpurové, s modrým žilkováním, na bázi s jedním zelenavým nebo žlutavým, na okraji třásnitým nektariem; tyčinky jsou 5–8 mm dlouhé; semeník je svrchní, červený, tvořený 2 plodolisty. Plodem je vejcovitá tobolka 1,3–2 cm dlouhá.
Poznámka: Zástupci rodu Swertia patří k nejtypičtějším rostlinám nejvyšších horských poloh ve východní Africe. Je zde jedno z vývojových center rodu, je jich zde známo kolem 25 druhů, 2 další (Swertia polynectaria a Swertia woodii) se vyskytují i v horách jihozápadu Arabského poloostrova.
Swertia schimperi
Swertia schimperi
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 28. a 29. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, okolí tábořiště Sankaber).