Syn.: Aster laevis L.
Česká jména: hvězdnice hladká (Kubát 2002), astřička hladká, hvězdnice hladká (Danihelka 2012)
Slovenská jména: astra hladká (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Symphyotrichum laeve
Rozšíření: Severoamerický druh. Vyskytuje se v oblasti od severoamerického pobřeží východního až po pobřeží západní, od kanadského Yukonu až po severní Kalifornii a severozápadní Floridu, nejdále na jih zasahuje do mexického státu Coahuila. V areálu se rozlišují 4 variety, kromě nominátní, která je rozšířená spíše ve východní části kontinentu, jsou to ještě západoamerická varieta S. l. var. geyeri, appalačská varieta S. l. var. concinnum a varieta z jihu USA S. l. var. purpuratum.
Druh byl zavlečen i na Kanárské ostrovy a do Evropy (Velká Británie, Francie, střední Evropa), do Turecka, ale i do Karibiku. U nás byl jako zplanělý poprvé zaznamenán v roce 1851. V Americe i Evropě se objevují také četní kříženci Symphyotrichum laeve s různými dalšími druhy astřiček, např. se Symphyotrichum lanceolatum nebo S. novi-belgii.
Ekologie: Roste v prérii, na loukách i pastvinách, podél vodních toků, v opadavých lesích, zplaňuje na rumištích, skládkách, v okolí zahrad a hřbitovů.
Symphyotrichum laeve
Popis: Vytrvalá bylina, (15–)20–70(–120) cm vysoká, modravě ojíněná. Lodyhy jsou přímé, lysé, někdy i řídce chlupaté, listy jsou řapíkaté nebo až skoro přisedlé či poloobjímavé, kopinaté až čárkovité, 30–200 × 10–25(–30) mm, celokrajné nebo na okraji zubaté, na vrcholu špičaté nebo zaokrouhlené. Úbory v latách, zákrov je 4–6řadý, zákrovní listeny s ostře ohraničenou zelenou kosočtverečnou ploškou, jazykovitých květů je (11–)13–23(–34), liguly obvykle modré až purpurové, zřídka i bílé, (6–)7,2–11,3(–14,6) × 1,5–2,5 mm. Trubkovitých květů je (17–)19–33(–43), jejich koruny jsou žluté, 3,5–6,1 mm. Plodem je nažka s chmýrem 5–7 mm dlouhým.
Poznámka: Celý rod Symphyotrichum zahrnuje asi 90 druhů, které se vyskytují v Severní i Jižní Americe, ale i Eurasii. Byl vyčleněn z rodu Aster na základě morfologické odlišnosti, avšak jeho výlučnost byla potvrzena i fylogeneticky.
Taxonomie rodu Symphyotrichum je složitá. Jednotlivé druhy se nezřídka vyznačují značnou heterofylií, jarní přízemní listy jsou často velmi odlišné od pozdějších listů lodyžních. Také zákrovy prvních úborů se mohou tvarově odlišovat od zákrovů z úborů pozdějších. Jednotlivé exempláře se mohou lišit i velikostí, která je mnohdy závislá na klimatických a půdních podmínkách stanoviště. Výrazná je dokonce také genetická diverzita v rámci jednotlivých druhů.
K „americkým astrám“ přiřazujeme ještě například rody Canadanthus, Dieteria, Eurybia, Herrickia, Heterotheca, Machaeranthera, Oreostemma, Triniteurybia, Xanthisma aj.
Symphyotrichum laeveSymphyotrichum laeve
Symphyotrichum laeve
Symphyotrichum laeve
Symphyotrichum laeve
Symphyotrichum laeve
Fotografováno dne 18. 8. 2013 (Kanada, Alberta, Calgary, Confluence Park).