Syn.: Aster bellidiflorus Willd., Aster lamarckianus Nees, Aster laxus Willd., Aster lanceolatus Willd., Aster paniculatus Lam. p. p., non Mill., Aster simplex Willd., Symphyotrichum simplex (Willd.) Á. Löve et D. Löve
Česká jména: hvězdnice kopinatá (Kubát 2002), astřička kopinatá, hvězdnice kopinatá (Danihelka 2012)
Slovenská jména: astra kopijovitolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Symphyotrichum lanceolatum
Rozšíření: Skoro celá Severní Amerika, vyskytuje se v oblasti od kanadského Yukonu po severní Floridu, zasahuje až do mexických států Baja California, Chihuahua a Sonora. V areálu se rozlišují dva poddruhy, kromě nominátního i Symphyotrichum lanceolatum subsp. hesperium (A. Gray) G. L. Nesom (Kanada a západní polovina USA, nominátní poddruh roste východněji, nezasahuje do Skalistých hor). Část severoamerické literatury druh člení i na 5 variet, přičemž nejseverněji sahá nominátní varieta, která se vyskytuje i v kanadské Albertě, středním Quebecu a na ostrově Newfoundland, nejjižnější je var. latifolium.
Druh byl zavlečen i do Evropy a na Kanárské ostrovy, také na Nový Zéland, může být invazivním.
Ekologie: Ve své domovině roste na březích prérijních vodních toků, na mokrých loukách, v horských oblastech i v jehličnatých lesích, v příkopech kolem cest, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2700 m. Zplaňuje z kultury, pak obsazuje stanoviště dotčená lidskou činností, objevuje se na rumištích a skládkách, v okolí zahrad, proniká však i do aluvií řek, kde se dokonce invazivně šíří. Kvete od srpna do listopadu.
Symphyotrichum lanceolatum
Popis: Vytrvalá bylina, netrsnatá, 30–150(–200) cm vysoká. Lodyha je přímá, lysá nebo chlupatá. Spodní listy jsou řapíkaté, obkopinaté až eliptické, 10–80 × 5–20 mm, na okraji zubaté, lodyžní listy jsou přisedlé, kopinaté, obkopinaté až úzce kopinaté, (40–)50–150 × (3–)10–20(–35) mm, na okraji zubaté, horní listy jsou obkopinaté až čárkovité, 30–100(–140) mm, celokrajné. Úbory v latnatém soukvětí, listeny 1–3(–5), úzce obkopinaté až kopinaté, zákorvní listeny v (3–)4–6 řadách, úzce kopinaté až čárkovité, zelená ploška je kopinatá až úzce kopinatá, jazykovitých květů je 16–50, ligula je bílá až růžová nebo namodralá, 3–10(–14) × 0,5–1,3 mm, trubkovitých květů je (13–)20–40(–52), jejich koruna je žlutá, 2,8–5,8 mm. Plodem je nažka s chmýrem 5,5–6 mm dlouhým.
Symphyotrichum lanceolatum
Symphyotrichum lanceolatum
Symphyotrichum lanceolatum
Symphyotrichum ericoides
Symphyotrichum lanceolatum
Fotografováno ve dnech 12. 8. a 22. 9. 2013 (Kanada, Alberta, Calgary, Confluence Park a okolí zavlažovacího kanálu).