Syn.: Barbula ruralis Hedw., Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., Syntrichia densa (Velen.) J.-P. Frank, Tortula densa (Velen.) J.-P. Frank
Česká jména: souvlasec polní (Opiz 1852), rourkatec obecný (Svrček 1976)
Slovenská jména: skrútenec (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Pottiaceae Schimp. – pozemničkové
Syntrichia ruralis
Rozšíření: Evropa, severní a jižní Afrika, Asie, Severní, Střední a Jižní Amerika, Grónsko. V ČR hojně na celém území.
Ekologie: Bazifilní druh rostoucí na holé zemi, vzácněji epiliticky nebo epifyticky, od nejteplejších oblastí po alpínský stupeň. Hojně na sekundárních stanovištích, zídkách, betonu apod.
Syntrichia ruralis

Syntrichia ruralis

Popis: Rostliny v řídkých, na exponovaných stanovištích hustých vysokých trsech, tmavě zelené, šedozelené, na exponovaných místech hnědé. Lodyhy poměrně vysoké, 1–3 cm dlouhé, na exponovaných stanovištích kratší. Listy za sucha pokroucené, někdy spirálně, za vlhka u typických rostlin zpět odstávající, u rostlin z exponovaných stanovišť šikmo odstávající, jazykovité se zúženou bází, nejširší uprostřed nebo těsně pod prostředkem, čepel 3–4 mm dlouhá u typických rostlin, zhruba 2–3 mm u rostlin z exponovaných stanovišť, špička obvykle zaokrouhlená. Okraje ohrnuté obvykle téměř ke špičce, celokrajné, jednovrstevné. Žebro vybíhá v hyalinní, někdy na bázi hnědý, poměrně silně zubatý chlup. Dvoudomý druh. Štět asi 1,5 cm dlouhý, přímý, purpurově hnědý. Tobolka dlouze válcovitá, hladká, hnědá.
Záměny: Přestože je to značně variabilní druh, tak typické rostliny se nedají zaměnit. Jsou poměrně velké a za vlhka zpět odstálé listy nejširší ve středu a se špičkou náhle zaokrouhlenou.
Syntrichia ruralis
Fotografováno dne 30. 8. 2009 (Klokočov).