Syn.: Erysimum canum (Piller et Mitterp.) Rchb., Syrenia angustifolia (Ehrh.) Rchb.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Syrenia cana
Rozšírenie: V širšom chápaní je druh rozšírený od južnej, strednej a východnej Európy na Kaukaz, Krym a na západnú Sibír. Niektorí botanici ho na základe karyologických analýz považujú za panónsky endemit vyskytujúci sa iba v oblasti stredného toku Dunaja.
Ekológia: Rastie na alkalických a neutrálnych pieskoch v nížinách. V ČR sa uvádza jediná lokalita na Morave – piesky pri Vsetíne, pravdepodobne ide o omyl.
Opis: Jednoročná alebo dvojročná mäkko pritlačene chlpatá sivozelená bylina, byľ priama, 20–80 cm vysoká, jednoduchá alebo rozkonárená, listy striedavé, stopkaté, čiarkovité, celistvookrajové, často nakopené v dolnej časti byle, kvety v strapcoch, svetložlté, plodom je štvorhranná sivastá šešuľa, na jej vrchole je zasušená, 3,5–7 mm dlhá čnelka.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy, vyskytuje sa iba v Podunajskej nížine na zvyškoch pieskových dún od Nových Zámkov po Štúrovo (týmto územím prechádza severná hranica areálu druhu).
Syrenia canaSyrenia cana
Foto: júl 2004 (Podunajská nížina, Nesvady).