Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Taeniophyllum palawense
Rozšíření: Endemit Mikronésie, znám je pouze z Palau, kde roste na ostrově Koror a na několika místech na ostrově Babeldaob.
Ekologie: Epifytická rostlina, roste přitisklá k borce na kmenech stromů. Kvete po celý rok.
Taeniophyllum palawense
Popis: Vytrvalá bylina se zvláštní stavbou: lodyha je zakrnělá, naopak kořeny jsou prodloužené, až 14 cm dlouhé a 1,5–2 mm široké, páskovitě zploštělé, zprohýbané, zelené, asimilační. Listy jsou redukovány na šupiny. Květenství je vícekvětý hrozen 6–10 cm dlouhý, jeho vřeteno je velmi tenké a nápadně cik-cak klikaté; květní stopky jsou podepřeny kratičkým vejčitým listenem; květy jsou velmi drobné, světle žluté; vnější i vnitřní okvětní lístky jsou podobné, kopinaté, asi 1,2 mm dlouhé, na bázi vzájemně srůstají, na vrcholu tupé, pysk je člunkovitý, kratší než okvětí; ostruha je elipsoidní, o málo kratší než pysk; sloupek je velmi krátký, na vrcholu dvoulaločný. Plodem je válcovitá až kyjovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Mezinárodní obchodní úmluva CITES se vztahuje i na tuto rostlinu.
Poznámka: Početný rod Taeniophyllum (asi 230 druhů v jihovýchodní Asii, severní Austrálii a Oceánii) zahrnuje drobné bizarní rostliny se zcela redukovanými lodyhami i listy, které asimilují pomocí zploštělých zelených kořenů, které rostou přitisknuty ke kmenům stromů. Od dalších podobných orchidejí na Palau se tento druh liší prodlouženým a nápadně křivolakým květenstvím.
Taeniophyllum palawense
Taeniophyllum palawense
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, cestou k vodopádu Taki).