Syn.: Eotaiwania fushunensis Y. Yendo, Taiwania cryptomerioides var. flousiana (Gaussen) Silba, Taiwania flousiana Gaussen, Taiwania fushunensis (Y. Yendo) Koidz., Taiwania yunnanensis Koidz.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité

Taiwania cryptomerioides

Rozšíření: Východoasijský druh. Nejpočetnější je zřejmě v horách ostrova Tchaj-wan, vyskytuje se rovněž na několika lokalitách v jihovýchodní Číně, objevuje se i na jediné lokalitě v severním Vietnamu, je uváděn také ze severní Barmy.

Ekologie: Roste v horských jehličnatých i smíšených lesích, v oblastech ovlivňovaných monzuny, v nadmořských výškách zhruba od 1400 až do 2900 m. Je to strom dlouhověký, jeho stáří může přesáhnout 2000 let.

Popis: Jednodomý strom dosahující výšky až 75 m, stálezelený, s borkou šedohnědou, odlupující se v podlouhlých pásech, s korunou kónickou nebo široce zaokrouhlenou, větvemi horizontálně rozestálými a větvičkami převislými. Listy jsou na větvích uspořádány spirálovitě, jsou dimorfní, na starých větvích jsou šídlovité, zakřivené, 1,5–9 mm dlouhé a 0,8–2,5 mm široké, po obou stranách se stomatálními řadami, na vrcholu tupé, špičaté až zašpičatělé, na mladých větvích jsou šídlovité, 10–25 mm dlouhé a 1,2–2 mm široké, po stranách stlačené, na vrcholu rovné nebo zakřivené, zašpičatělé, šedozelené, po každé straně se 3–6 stomatálními řadami. Samčí šištice vyrůstají po 2–7, samičí jsou jednotlivé, terminální, elipsoidní, 10–22 mm dlouhé a 6–11 mm široké, vzpřímené, s křídlatými semeny 4–7 mm dlouhými.

Využití: Dřevo stromu je velmi ceněné, trvanlivé, vyráběl se z něj nábytek i rakve, používalo se ve stavebnictví i při výrobě lodí a papíru. Bývá vysazován i v dalších oblastech východní Asie (např. v Japonsku), v Evropě, Severní Americe i na Novém Zélandu, přesto tento strom nebývá v uvedených oblastech nijak častý, lze se s ním setkat převážně jen v arboretech a botanických zahradách, ve střední Evropě jen ve sklenících.

Ohrožení a ochrana: V minulosti byl tento strom kácen pro kvalitní dřevo, jeho dřívější četnost se výrazně snížila. V současnosti byla jeho těžba ve většině areálu výrazně omezena, v Číně zcela zakázána. Červený seznam IUCN (2011) řadí tuto dřevinu ke zranitelným druhům (VU).

Poznámka: Rod Taiwania je monotypický, blízce příbuzný s rovněž východoasijským rodem Cunninghamia a poněkud připomínající rod Cryptomeria.

Taiwania cryptomerioides
Taiwania cryptomerioidesTaiwania cryptomerioides
Taiwania cryptomerioides
Taiwania cryptomerioides

Fotografováno dne 15. 5. 2019 (Dánsko, Kodaň, Statens Naturhistoriske Museum, Botanisk Have).