Čeleď: Tamaricaceae Link – tamaryškovité
Tamarix tetrandra
Rozšíření: Jihovýchodní Evropa a jihozápadní Asie, vyskytuje se v oblasti od Chorvatska, Bulharska a Krymu až po Turecko, Řecko, Kypr a Sýrii.
Ekologie: Roste na vlhčích stanovištích, na březích řek, jezer, kanálů i příkopů, v korytech sezónních vodních toků, nevyhýbá se ani slaným půdám.
Tamarix tetrandra
Popis: Keř až malý strom s černou borkou. Listy jsou přisedlé, čárkovitě trojúhelníkovité, 3–5 mm dlouhé, špičaté, s blanitým okrajem. Květenství je hroznovité, 30–60 mm dlouhé a 6–7 mm široké; listeny jsou podlouhlé, tupé, na vrcholu blanité, nepřesahují kalich; květní stopky jsou kratší než kalich, kališní lístky jsou 2–2,5 mm dlouhé; koruny jsou 4četné, korunní lístky vejčité až eliptické, 2,5–3 mm dlouhé, bílé nebo světle růžové. Plody jsou jehlancovité tobolky.
Záměny: Tamaryšky obecně se zaměňují velmi často, tyto omyly se snažíme alespoň z části uvést na pravou míru v našem speciálním Opravníku.
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu IUCN (2014) je druh klasifikován jako méně dotčený (LC).
Tamarix tetrandra
Tamarix tetrandra
Tamarix tetrandra
Tamarix tetrandra
Tamarix tetrandra
Fotografováno dne 1. 4. 2010 (Kypr, British Sovereign Base Area of Akrotiri, jižně od slaného jezera).