Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Taraxacum madidum
Rozšíření: Druh byl zaznamenán v Rakousku, ČR, Švýcarsku, Francii, Německu, Polsku a Itálii.
Ekologie: Roste na vápnitých substrátech, typickými stanovišti jsou vlhké, podmáčené, krátkostébelné, pravidelně kosené louky.
Popis: Rostliny menšího až středního vzrůstu. Listy čárkovité nebo čárkovitě obkopinaté, temně zelené, často slabě laločnaté s 1–2 krátkými, plochými trojúhelníkovitými laloky. Řapíky jsou úzké, nachové. Zevních zákrovních listenů je 10–16, jsou těsně přitisklé, řídce brvité, střechovitě se ± nepřekrývající, mají úzce kopinatý až kopinatý tvar, mají délku 6–8 mm a šířku 2,3–3,0 mm. Okraje zevních zákrovních listenů jsou ± ostře ohraničené, světle zelené, mají šířku 0,3–0,9 mm. Střední proužek zevního zákrovního listenu je černavě zelený. Blizny jsou většinou odbarvené, zelenavé, pyl je přítomen. Nažky mají délku 4,0–4,4 mm, pyramida je ± válcovitá, má délku 0,9–1,0 mm.
Ohrožení a ochrana: Jako všechny pampelišky sekce Palustria je i pampeliška bažinná v celosvětovém měřítku silně ohroženým druhem. V ČR je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy (C1t) a jako všechny druhy sekce Palustria je chráněná zákonem (§3). Zákon ji chrání i na Slovensku (§).
Taraxacum madidumTaraxacum madidum
Taraxacum madidum
Fotografováno dne 4. 5. 2006 (Rovná, Strakonickolocus classicus).