Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Tarchonanthus littoralis
Rozšíření: Areál se rozkládá v Jihoafrické republice v pobřežních částech provincií Western a Eastern Cape a KwaZulu-Natal.
Ekologie: Provází porosty dřevin podél pobřeží, na dunách a na březích dolních úseků řek v pobřežních nížinách a pahorkatinách. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek od hladiny moře do 700 m. Kvete v pozdním létě.
Tarchonanthus littoralis
Popis: Opadavý dvoudomý aromatický keř nebo menší strom vysoký 1–8 m. Listy jsou střídavé; řapík je 5–8(–12) cm dlouhý; čepel je eliptická až obkopinatá, řidčeji obvejčitá, (3,2–)4–14 cm dlouhá a 1–4,5 cm široká, výrazně dvoubarevná, na líci sytě až tmavě zelená, v mládí chlupatá a později olysalá, s vpadlou žilnatinou, na rubu hustě bíle chlupatá, na okraji alespoň pod vrcholem jemně zubatá, tupá nebo špičatá, často s asymetrickým hrotem. Krémově zbarvené úbory tvoří bohatou koncovou latu; stopkaté samčí úbory mají 5–10 mm v průměru, zákrov tvoří 5 do poloviny srostlých, 3–5 mm dlouhých listenů, někdy navíc s několika drobnými volnými vnějšími listeny, květů je 13–47, mají nálevkovitou, 2–3,5 mm dlouhou chlupatou 5zubou korunu a zřetelné pistillodium; téměř přisedlé samičí úbory mají asi 5 mm v průměru, 2–3řadý zákrov je volný, 3–6 mm dlouhý, květů je 3(–6), mají nálevkovitu chlupatou, 2–3 mm dlouhou korunu, čnělka je vyniklá. Nažky jsou obvejcovité až elipsoidní, 3–5 mm dlouhé, rýhované, hustě bíle chlupaté; chmýr chybí.
Poznámka: Druhový komplex Tarchonanthus camphoratus agg. v celém dosti rozsáhlém areálu (vyskytuje se od nejjižnější Afriky až po Eritreu a jih Arabského poloostrova) je dosti komplikovaný a teprve nedávno byl podroben detailnímu výzkumu. Ten ukázal, že morfologická variabilita má zřetelné geografické i ekologické souvislosti a že lze vymezit více samostatných druhů. Tarchonanthus littoralis, který byl popsán teprve v roce 2002, se vyznačuje zřetelnou vazbou na pobřežní oblasti a z celého komplexu zasahuje nejdále na jih. Naproti tomu rostliny z jihoafrického vnitrozemí i z oblastí dále na sever náležejí druhům jiným.
Tarchonanthus littoralis
Tarchonanthus littoralis
Tarchonanthus littoralis
Tarchonanthus littoralis
Fotografováno dne 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Simons Bay, Boulders).