Zobrazit místo Tasmánská provincie na větší mapě

Nejjižnější provincie Severo- a východoaustralské oblasti Australis se rozkládá na ostrově Tasmánii a přilehlých menších ostrůvcích. Jde o hornaté území budované žulovým jádrem, obaleným mladšími, prvohorními až třetihorními metamorfity.
Tasmánie
Klima je temperátní, oceanické, se střídáním ročních období typických pro mírný pás, v horách přicházejí v zimě srážky v podobě sněhu.
Tasmánie
Lesní vegetace od nížin až do hor je založena na dominanci různých druhů rodu Eucalyptus (Myrtaceae), mezi nimiž je 13 druhů endemických. V nejvlhčích částech ostrova jsou výše v horách blahovičníky (Eucalyptus) nahrazovány pabukem Nothofagus cunninghamii, jehož porosty doprovázejí i nahosemenné dřeviny z rodu Podocarpus, ale i stromové kapradiny (Balantium antarcticum). Na horní hranici lesa se často vytvářejí křoviny pabuku Nothofagus gunnii a jehličnanu Athrotaxis selaginoides. Velmi pozoruhodná jsou také vřesoviště, která vytvářejí druhy z podčeledi Epacridoideae z čeledi vřesovcovitých (Ericaceae), spolu s různými křovitými myrtovitými (Myrtaceae), druhy z čeledi Proteaceae a dalšími. Na extrémních stanovištích ve vysokých polohách převládají trsnaté šáchorovité (Cyperaceae), zejména z rodu Uncinia, různé polštářové byliny a nízké keříčky.
Tasmánie
Flóra má reliktní charakter, nebyla v průběhu posouvání do teplých zón tolik ochuzována o mezofilní prvky. Najdeme v ní jednu endemickou čeleď (Tetracarpaeaceae), asi 13 endemických rodů a endemismus kolem 20 % na druhové úrovni. Jsou zde výrazně zastoupeny gondwanské prvky, které mají souvislost s Jižní Amerikou, k nim patří např. rody Gunnera, Nothofagus, ale i gondwansko-holarktické prvky (s bipolární disjunkcí), k níž patří např. blatouchy (Caltha), ostřice (Carex) a vrbovky (Epilobium).
Tasmánie
Z původních druhů Tasmánské provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Tasmánie
Fotografoval Petr Daubner (www.kompas.estranky.cz).