Tatobitská lípa
Tilia platyphyllos var. vitifolia, lípa velkolistá révolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 15 m (v roce 2006)
  • Obvod kmene: asi 956 cm (v roce 2009)
  • Šířka koruny: asi 15 m
  • Odhadované stáří: asi 800 let (v roce 2009)

Tato velmi stará lípa roste v obci Tatobity (okres Semily), je zdejším erbovním stromem. Její mohutný kmen je dutý, bez terminálu. Dne 13. 12. 1979 byla prohlášena památným stromem.

Tatobitská lípa je stromem nepochybně velmi dobře známým, dendrologickými nadšenci nezřídka navštěvovaným. Národ jí říkává různě, kolují tituly jako Tisíciletá lípa, Žižkova lípa či dokonce Americká lípa. Podobně skotačivě klokotají i samotná určení druhu, k němuž bývá tato lípa řazena. Na první pohled zaujmou její nepravidelně laločnaté a výrazně zubaté listy, které u našich lip nejsou až tak běžné, listové čepele jsou až 15 cm dlouhé a až 14 cm široké, na bázi mělce nesymetricky srdčité až skoro uťaté, na vrcholu zašpičatělé, na rubu na žilkách a v úžlabí žilek chlupaté, plody jsou žebernaté, jen velmi těžko smáčknutelné, spíše až nesmáčknutelné. Ze všeho nejvíce připomíná lípu velkolistou révolistou (Tilia platyphyllos var. vitifolia). Ta u nás občas bývá pěstována v zahradách a arboretech, soudí se, že byla do kultury zavedena někdy v 19. století, z moravských alejí je uváděna k roku 1843 (J. Schlosser), herbářové položky tohoto taxonu byly sbírány také v Rakousku a Maďarsku. Od nominátní variety se většinou nerozlišuje, takže její přesnější rozšíření je nejasné. Vzhledem k tomu, že první dny Tatobitské lípy je možné klást snad už do počátku 13. století, bude nejspíš tato varieta původní i v Čechách.
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Tatobitská lípa
Fotografováno dne 11. 9. 2018.