Zobrazit místo Tchajwanská provincie na větší mapě

Tchajwanská provincie náleží do Východoasijské oblasti Holarctis. Její jádro leží na ostrově Tchaj-wan a kromě něj zahrnuje ještě nevelké ostrovy Sakishima.
Tchaj-wanská provincie
Na západě Tchaj-wanu jsou nížiny tvořené třetihorními sedimenty, zatímco východem ostrova se táhne od severu k jihu vysoké pohoří (3952 m n. m.), které je budováno převážně prvohorními a druhohorními metamorfity a mladšími vulkanity; bylo vyzvednuto v třetihorách při subdukci filipínské litosférické desky.
Tchaj-wanská provincie
Klima je subtropické, oceanické, na severu je chladnější zima, v jižní špičce jsou teplotní rozdíly v průběhu roku nevelké. V létě pravidelně přicházejí od východu tajfuny, které způsobují velké lijáky a v horách četné půdní sesuvy.
Tchaj-wanská provincie
V nejjižnější části Tchaj-wanu jsou nížinné deštné lesy s dominantami z rodů Machilus (Lauraceae), Cyclobalanopsis (Fagaceae) a Castanopsis (Fagaceae), v nichž se mísí elementy holarktické, k nimž patří zejména zmíněné bukovité (Fagaceae), a paleotropické, např. z čeledí Illiciaceae, Myrtaceae a Meliaceae.
Tchaj-wanská provincie
Ve středních polohách jsou stálezelené lesy se zastoupením dubů (Quercus) a druhů rodu Castanopsis, a s dalšími druhy z čeledi vavřínovitých (Lauraceae), např. Beilschmiedia erythrophloia, Cinnamomum tenuifolium a Actinodaphne mushaensis. Tyto porosty provází i jehličnany, např. Podocarpus nakaii a Keteleeria davidiana. Zvláštností jsou porosty buku Fagus hayatae.
Tchaj-wanská provincie
V nejvyšších polohách jsou jehličnaté lesy s cypřiškem Chamaecyparis formosensis, více druhy borovic (Pinus) a jedlí Abies kawakamii; v podrostu těchto lesů jsou četné nízké bambusy, ale i řada typicky holarktických elementů, např. dymnivky (Corydalis), lýkovce (Daphne) a kopytníky (Asarum). Na pobřeží jsou místy poněkud ochuzené porosty mangrove s dominantní Rhizophora mucronata.
Tchaj-wanská provincie
Květena Tchaj-wanu má přechodný charakter mezi Holarctis a Paleotropis, zejména jižní špička ostrova svou skladbou značně připomíná Filipíny nebo ostrov Chaj-nan (někteří badatelé ji také k Filipínské provincii přiřazují). Pro setrvání v Holarctis ovšem hovoří skutečnost, že většina endemitů je zřetelně holarktického původu. Endemismus zahrnuje 3 endemické rody, na druhové úrovni je dosti vysoký.
Tchaj-wanská provincie
Vyskytují se zde i evolučně starobylé typy, jako např. jehličnan Taiwania cryptomerioides, rovněž jsou zde zástupci některých rodů, které mají další zástupce na pacifickém pobřeží Severní Ameriky a jsou příklady amfipacifické disjunkce – týká se to např. rodů Tsuga a Pseudotsuga.
Tchaj-wanská provincie
Články o provincii:

Na BOTANY.cz najdete tyto původní druhy rostlin Tchaj-wanu:

Tchaj-wanská provincie
Sousedící floristické provincie:

Tchaj-wanská provincie
Fotografovaly Pavlína Zahradníková a Petra Adamusová.