Syn.: Othonna integrifolia L., Cineraria campestris Retz., Cineraria integrifolia (L.) Murray, Senecio campestris (Retz.) DC., Senecio integrifolius (L.) Clairv. – pastarček celolistý
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Tephroseris integrifolia
Rozšíření: Druh s eurasijským areálem rozšíření, vyskytuje se v mírném pásu Evropy i Asie, od Británie, střední a východní Evropu přes Sibiř až na Dálný východ (Kamčatka, Čína, Japonsko). V Evropě nejjižněji zasahuje do střední Itálie, na severu až do Pobaltí, na poloostrov Kola a Novou Zemi. U nás se vyskytuje vzácně v severozápadních a středních Čechách, roztroušeně pak na jižní Moravě.
Ekologie: Roste ve stepích, na suchých stráních a svazích, i v lesních lemech, na půdách bazických, nejčastěji vápnitých, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od dubna do června.
Tephroseris integrifolia
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, pavučinatě chlupatá, lodyha je přímá, rýhovaná, nevětvená, řapík přízemních listů je kratší než čepel, která je celokrajná nebo jen jemně zubatá, obvykle okrouhle vejčitá nebo vejčitá, na vrcholu zaokrouhlená. Dolní lodyžní listy jsou také ještě řapíkaté, podobné přízemním listům, výše postavené lodyžní listy jsou již přisedlé až skoro objímavé, celokrajné, obvejčité až obkopinaté. Úbory po 3–10 ve zdánlivém okolíku mají 18–25 mm v průměru, zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, zelené, s načervenalými špičkami, jazykovitých květů je 12–15(–18), jsou žluté, 1–2 cm dlouhé, vyvinuté většinou po celém obvodu úboru. Plodem je nažka s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Starček celolistý je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT).
Tephroseris integrifoliaTephroseris integrifolia
Tephroseris integrifoliaTephroseris integrifolia
Tephroseris integrifolia
Fotografováno dne 22. 4. 2009 (Pavlovské vrchy, Děvín).