Syn.: Croton bentzoë L., Terminalia benzoin L. f., orth. var., Terminalia mauritiana Lam.
Čeleď: Combretaceae R. Br. – uzlencovité
Terminalia bentzoë
Rozšíření: Pochází z Maskarén, v nominátním poddruhu roste na Réunionu a Mauriciu, poněkud odlišný poddruh Terminalia bentzoë subsp. rodriguesensis se vyskytuje na ostrově Rodriguez.
Ekologie: Provází stálezelené a poloopadavé tropické lesy v nižších sušších částech ostrovů, na Réunionu zejména na závětrné jihozápadní straně ostrova. Jeho stanoviště byla do značné míry zničena.
Popis: Stálezelený strom, dorůstá výšky 20–30 m; kmen je často sukovitý, někdy s kořenovými náběhy a s šupinovitou nebo rozbrázděnou šedavou borkou; velké větve vyrůstají často horizontálně v přeslenech, koncové větvičky se ke konci rozšiřují. Listy jsou střídavé, soustředěné na koncích letorostů, v mládí načervenalé; řapík je až 6 cm dlouhý; čepel je slabě kožovitá, eliptická až obvejčitá, 8–15 cm dlouhá a 2–7,5 cm široká, lysá, na bázi klínovitá, na okraji slabě zvlněná, na vrcholu tupá až zašpičatělá. Květenství jsou úžlabní hrozny dosahující délky listů; květy jsou drobné, oboupohlavné nebo samčí, 5četné, mají 2,5–3 mm v průměru; kalich je na bázi srostlý, bělavý; koruna chybí; tyčinek je 10, vyniklých; gyneceum tvoří spodní jednopouzdrý semeník. Plody jsou zploštěle vejcovité lysé zelené oříšky, asi 2,5–3,5 cm dlouhé a 2–2,5 cm široké, na vrcholu vykrojené, s 2 křídly.
Využití: Rostlina měla mnohostranné využití v lidovém léčitelství. Pryskyřice z borky se užívaly při kožních onemocněních, odvary z borky jako prostředek při průjmech a úplavici i k zastavení krvácivosti, listy, které obsahují fenolické sloučeniny, terpeny a saponiny, se používaly při onemocněních horních cest dýchacích, ale i při malárii. Využití našlo i dřevo, vyráběl se z něj nábytek, kola k vozům i parkety, sloužilo i k dlabání člunů.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN se hodnotí jako zranitelný (VU – vulnerable).
Terminalia bentzoëTerminalia bentzoë
Terminalia bentzoë
Terminalia bentzoë
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 19. 9. 2009 (Réunion, Saint-Leu, Les Colimaçons, v kultuře).