Syn.: Callitris articulata (Vahl) H. Karst., Callitris macrostachya Steud., Callitris quadrivalvis Rich. et A. Rich., Callitris triquetra Loudon, Cupressus articulata (Vahl) J. Forbes, Cupressus fothergillii J. Forbes, Cupressus triquetra Lodd. ex Loudon, Juniperus cunninghamii Carrière, Thuja articulata Vahl
České mená: sandarakovník článkovaný (Mareček 2001)
Čeľaď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité / cyprusovité
Tetraclinis articulata
Rozšírenie: Vyskytuje sa v horskom pásme Atlasu od pohoria Anti-Atlas v juhozápadnom Maroku až po Alžírsko, izolovane v Tunisku, v horách polostrova Kyrenaika v severnej Líbyi a malé reliktné populácie sú i na Malte a v juhovýchodnom Španielsku (Cartagena).
Ekológia: Rastie na suchých kamenistých svahoch, prevažne v horských oblastiach s ročným úhrnom zrážok medzi 300–500 mm, vo Vysokom Atlase zvyčajne od 500 do 1500 m, avšak celkové výškové rozpätie v rámci areálu je 10–1800 m. Na niektorých lokalitách je prevažujúcou drevinou rozvoľnených lesov. Rastie v porastoch s Quercus ilex i s ďalšími ihličnanmi, ako sú Cedrus atlantica, Cupressus dupreziana var. atlantica, Juniperus oxycedrus či Juniperus phoenicea. Kvitne v marci až apríli, šištice dozrievajú na jeseň nasledujúceho roku.
Tetraclinis articulata
Opis: Vždyzelený, pomaly rastúci ker alebo strom s valcovitou korunou, vysoký 6–10(–15) m, na báze často viackmenný, dosahujúci hrúbku 0,5(–1) m, borka sivohnedá. Listy šupinovité, 1–8 mm dlhé a 1–1,5 m široké, usporiadané v protistojných pároch, teda zdanlivo v praslenoch po 4, čo je pre cyprusovité v tejto oblasti jedinečným znakom. Samčie šištice drobné, hnedé, na koncoch vetvičiek. Samičie šištice sú 10–15 mm veľké, v zrelosti červenkastohnedé až hnedé, so štyrmi hrubými šupinami usporiadanými v dvoch protistojných pároch. Semená sú 5–7 mm dlhé a 2 mm široké, s 3–4 mm širokým krídlom na oboch stranách.
Ohrozenie a ochrana: Populáciu na Malte tvorí iba 130 jedincov a v Španielsku rastie len na ploche okolo 500 ha. V Červenom liste IUCN je druh radený v kategórii menej ohrozených (LC), zákonom chránený v Španielsku.
Tetraclinis articulata
Tetraclinis articulata
Tetraclinis articulata
Foto: 25. 3. a 31. 3. 2012 (Maroko, Vysoký Atlas, okolie Grotte Win Tindouine a Asni).