Česká jména: čtyřboč (Presl 1846, Dostál 1950, Mareček 2001, Kubát 2002)
Slovenská jména: štvorbôčik (Dostál 1950)
Čeleď: Aizoaceae Rudolphi – kosmatcovité
Tetragonia fruticosa
Rozšíření: Roste v jižní Namibii a v Jihoafrické republice v provinciích Northern, Western a Eastern Cape.
Ekologie: Provází nezapojené travnaté a křovinaté formace na žule nebo na pískovci. Vystupuje až do nadmořské výšky 1100 m, ale převaha lokalit leží podél mořského pobřeží.
Tetragonia fruticosa
Popis: Nízký, bohatě větvený keřík vysoký do 20 cm; větvičky jsou plazivé, poléhavé až vystoupavé, prutovité, na bázi dřevnatějící. Listy jsou střídavé, téměř přisedlé, kopinaté až čárkovité, 1,2–4 cm dlouhé a až 6 mm široké, na bázi klínovité, na okraji často podvinuté. Květenství je hrozen; květy jsou stopkaté, 3–5četné; okvětní lístky jsou volné, dužnaté, vejčité; tyčinek je dvojnásobně okvětních lístků; gyneceum tvoří obvykle 3–4 srostlé jednosemenné plodolisty, semeník je spodní. Plod je oříšek, asi 4 cm dlouhý, s širokými křídly.
Poznámka: Rod je zastoupen 50–60 druhy v květeně různých částí jižní polokoule v Jižní Americe, na Novém Zélandě i v Austrálii, ale i v jižní Asii. V jižní Africe jich roste kolem 40.
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa
Tetragonia fruticosa
Fotografováno dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Garden Route National Park, Kranshoek).