Syn.: Teucrium sylvestre Lam., Scorodonia heteromalla Moench, Teucrium salviaefolium Salisb., Scorodonia sylvestris (Lam.) Link
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Teucrium scorodonia
Rozšíření: Roste v západní, jižní a střední Evropě, na severu nejdále ve Skotsku, na východě po Slovensko a Chorvatsko, také v Makaronésii (Madeira, zplaněle i na Azorských ostrovech). Mnoho středoevropských lokalit má nejspíš sekundární charakter, zavlečena i do Severní Ameriky. U nás velice ostrůvkovitě, často v souvislosti s pěstováním v minulosti. Některé lokality v Čechách by mohly být původní. Největší populace se nachází v karpatském mezofytiku, další lokality jsou v termofytiku v Podkrušnohoří, Polabí a na Hané. U nás nejvýš v Moravskoslezských Beskydech.
Ekologie: Světlé lesy a jejich lemy, pastviny a křovinaté pláště, železniční náspy i okraje cest. Na neutrálních až kyselých, zejména humózních, vlhkých až vysýchavých půdách. Druh kvete od června do září, někdy až do října.
Teucrium scorodonia
Popis: Vytrvalé byliny nebo polokeře s větvenými oddenky a podzemními plazivými, šupinatými výběžky. Lodyhy přímé, (10–)20–50(–90) cm vysoké, tuhé, nahoře větvené, čtyřhranné, pýřité, na bázi dřevnatějící. Listy řapíkaté, čepel trojúhelníkovitě vejčitá až vejčitě eliptická, obvykle 5–7 cm dlouhá, 3–4 cm široká, na bázi mělce srdčitá, na okraji vroubkovaně pilovitá až vroubkovaná, po obou stranách pýřitá, vnořenou žilnatinou svraskalá. Lichoklasy řídké, úžlabní i vrcholové, přímé, jednostranné, složené z jedno- až dvoukvětých lichopřeslenů, listeny kratší než kalich, květy 9–12 mm dlouhé, krátce stopkaté. Kalich trubkovitě zvonkovitý, zřetelně dvoupyský, horní pysk s jedním cípem, dolní pysk čtyřcípý. Koruna 9–11 mm dlouhá, bledě žlutozelená, řídce chlupatá, korunní trubka válcovitá, načervenalá, dvakrát delší než kalich, dolní pysk nazpět sehnutý, zřetelně vyklenutý. Tyčinky z korunní trubky vyčnívající. Plodem je obvejcovitá až kulovitá tvrdka.
Ohrožení a ochrana: Ožanka lesní je u nás zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2b). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT). Zákonem je chráněna na Slovensku a v Maďarsku.
Využití: V minulosti byla pěstována jako nektarodárná rostlina, dnes velmi zřídka.
Poznámka: V areálu druhu je rozeznáváno šest poddruhů, některé jsou endemické v malém území.
Teucrium scorodoniaTeucrium scorodonia
Teucrium scorodoniaTeucrium scorodonia
Teucrium scorodonia
Fotografováno dne 16. 8. 2009 (Francie, Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, Puy de Dôme).