Syn.: Physocarpum podocarpum (Kunth) Bercht. et J. Presl
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Thalictrum podocarpum
Rozšíření: Jihoamerický druh, roste v Andách od západní Venezuely přes Kolumbii, Ekvádor a Peru až do Bolívie.
Ekologie: Roste v horských křovinách a lesích, často s dominantními druhy rodu Polylepis. Lokality leží v nadmořské výšce 1500–3800 m.
Thalictrum podocarpum
Popis: Vytrvalá bylina, až 1,5 m vysoká, lodyha je přímá, poněkud křivolaká, oblá, lysá. Listy jsou střídavé, složené; lístky posledního řádu jsou široce vejčité až téměř okrouhlé, 1,5–2 cm dlouhé a 1,2–1,5 cm široké, na bázi zaokrouhlené nebo srdčité, na vrcholu mělce trojlaločné, na líci sytě zelené, na rubu světlejší. Květenství je bohatě větvená, rozkladitá lata; květní stopky jsou 25–35 cm dlouhé; kalich tvoří obvykle 4 volné, nazelenalé nebo nafialovělé lístky; koruna chybí; tyčinek je kolem 25, delších než kalich, prašníky jsou 4–6 mm dlouhé; plodolistů je 5–7. Nažky v souplodí jsou přisedlé nebo krátce stopkaté, zploštělé, síťkované.
Poznámka: Do rodu žluťucha se řadí více než 100 druhů, které se převážně vyskytují na severní polokouli. V Jižní Americe jich roste 6–10, vesměs se vyskytují v andském vysokohoří.
Thalictrum podocarpum
Thalictrum podocarpum
Thalictrum podocarpum
Thalictrum podocarpum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 3. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional El Cajas).