Syn.: Aspidium ecklonii Kunze, Aspidium gongylodes Schkuhr, Aspidium unitum (L.) Sw., Cyclosorus goggilodus (Schkuhr) Tardieu, Cyclosorus gongylodes (Schkuhr) Link, Cyclosorus tottus (Thunb.) Pic. Serm., Dryopteris gongylodes (Schkuhr) Kuntze, Dryopteris interrupta (Willd.) Ching, Dryopteris unita Maxon, Nephrodium gongylodes (Schkuhr) Schott, Nephrodium paludosum Liebm., Nephrodium unitum R. Br., Nephrodium unitum Bojer, Polypodium tottum Thunb., Polystichum goggilodus Gaudich., Pteris interrupta Willd., Thelypteris gongylodes (Schkuhr) Kuntze ex Small, Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats., Thelypteris totta (Thunb.) Schelpe
Čeleď: Thelypteridaceae Pic. Serm. – kapradiníkovité

Thelypteris interrupta
Rozšíření: Tropická kapradina známá z vlhkých oblastí subsaharské Afriky, z ostrovů v Indickém oceánu (Madagaskar, Maskarény), dále z jižní a jihovýchodní Asie, dále roste v Austrálii a v některých částech Oceánie. Roste i v tropických částech Ameriky od Floridy a Mexika přes Střední Ameriku a ostrovy v Karibiku až do Jižní Ameriky (po Argentinu).
Ekologie: Vlhká až mokrá stanoviště: močály, vlhké příkopy, okraje jezer či řek. Dokáže vytvořit rozsáhlé porosty klonální.
Cyclosorus interruptus
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem s vejčitými plevinami. Listy vyrůstají jednotlivě oddáleny o 3–6 cm, jsou stálezelené, dvakrát zpeřené, v obrysu podlouhlé, 0,5–1,5 m dlouhé a asi 0,5 m široké, žlutozelené; úkrojky posledního řádu jsou podlouhlé, 0,7–1 cm dlouhé a 0,5 cm široké, s víceméně rovnoběžnými stranami, na vrcholu zaokrouhlené nebo špičaté; okrouhlé kupky výtrusnic leží ve 2 řadách uprostřed mezi střední žilkou a okrajem úkrojku; ostěry jsou ledvinité.
Poznámka: Zatímco africké a asijské rostliny jsou diploidní, v Americe byl zjištěn tetraploidní cytotyp. Taxonomická příslušnost těchto rostlin vyžaduje ještě další studium.
Cyclosorus interruptus
Cyclosorus interruptus
Cyclosorus interruptus

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 15. 9. 2008 (Réunion, Le Grand Étang).