Syn.: Thesium montanum Ehrh., Thesium linophyllon L. subsp. montanum (Ehrh.) Čelak., Linosyris montana (Ehrh. ex Hoffm.) O. Kuntze
Česká jména: lněnka chlumní (Dostál-Červenka 1991), lněnka bavorská (Kubát 2002)
Slovenská jména: ľanolistník bavorský (Dostál-Červenka 1991)
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium bavarum
Rozšíření: Evropský druh, rozšířený v Německu, Švýcarsku, jihovýchodní Francii, severní části Itálie a na Balkáně, izolovaná arela se nachází v Turecku. U nás roste na severovýchodní hranici areálu, dosti vzácně roste v termofytiku a mezofytiku středních a severních Čech s těžištěm výskytu v Českém středohoří, Džbánu a Českém krasu. Ojediněle se vyskytuje i na úpatí Krušných hor, v Doupovských horách, v okolí Libochovic a na Podřipsku, v roce 2010 byla nalezena izolovaná lokalita v Podyjí.
Ekologie: Roste zejména v křovinách a na okrajích lesů, někdy i ve světlých lesích nebo travnatých svazích. Častěji na vápencích, opukách, řidčeji na některých vyvřelinách.
Thesium bavarum
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatým, tlustým, větveným, vícehlavým oddenkem, vytvářejícím plazivé výběžky. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, 15–70 cm vysoká, nahoře zpravidla větvená, jemně podélně rýhovaná, lysá. Listy podlouhlé, kopinaté až čárkovité, 2–7 cm dlouhé, 2–8 mm široké, celokrajné nebo vzácně drobně pilovité nebo brvité, lysé, (1–)3(–5) žilné (jeden z určovacích znaků, žádná z ostatních našich lněnek nemá listy převážně trojžilné). Květenství v horní třetině až čtvrtině lodyhy, složené, latovité, řídké, květonosné větvičky 3–15 cm dlouhé, zpravidla 1–3květé, listeny podlouhlé až čárkovitě kopinaté, 3–8 mm dlouhé, 1,0–1,5 mm široké, celokrajné, 1–3žilné, lysé. Listen ve střední části ve vidlanu kopinatý, 8–20 mm dlouhý, 2–4 mm široký. Květy krátce stopkaté, (4–)5četné, okvětí zvonkovité, 2,5–4 mm dlouhé, zvnějšku zelené, v horní čtvrtině až pětině rozčleněné v široce vejčitě trojúhelníkovité cípy. Plod je přisedlý nebo krátce stopkatý, elipsoidní, 2,0–3,5 mm dlouhý, podélně žilkovaný, žlutozelený, zelený nebo hnědavý. Plodní stopka je dužnatá, okvětí za plodu kuželovité, 0,7–1,0 mm dlouhé, okvětní cípy dovnitř stočené. Druh kvete v květnu až srpnu.
Thesium bavarumThesium bavarum
Thesium bavarumThesium bavarum
Záměny: Druh je často zaměňován za mohutné exempláře lněnky lnolisté (Thesium linophyllon), se kterou může mít někdy podobné listy. Je tedy třeba prohlédnout větší část populace.
Ohrožení a ochrana: V ČR je lněnka bavorská zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2b), zákonem však chráněna není.
Thesium bavarum
Fotografováno dne 7. 6. 2008 (v Radotínském údolí na území Hlavního města Prahy).