Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium capitatum
Rozšíření: Jeden z četných zástupců rodu Thesium v květenné říši Capensis – je jich odtud známo asi 80 druhů, které jsou však vzhledem dosti různorodé. Tento druh se vyskytuje v provincii Western Cape, zejména v její západní části mezi městečkem Hopefield a Kapským poloostrovem, ale na východ mírně přesahuje i do provincie Eastern Cape do okolí města Humansdorp.
Ekologie: Roste v křovinách v dolních partiích pískovcových svahů ve formaci fynbos, v území s typickým mediteránním klimatem s mírnou vlhkou zimou a horkým suchým létem. Vystoupuje jen do nadmořské výšky 300 m.
Thesium capitatum
Popis: Poloparazitický, hustě olistěný, trsovitě rostoucí keřík; větve jsou přímé, rýhované, dorůstají výšky 10–40 cm. Listy jsou střídavé, většinou rovnovážně nebo přímo odstálé, čárkovité, 0,8–2,5 cm dlouhé, lysé, kýlnaté, na okraji s průsvitným, poněkud drsným lemem a ztloustlou pichlavou špičkou. Květenství je hustý koncový strboul ze shloučených 1–3květých vidlanů; listeny mají podobný tvar jako listy, jsou člunkovité, zhruba zdéli květních stopek; květy jsou drobné, 5četné, asi 4 mm dlouhé; cípy okvětí jsou masité, trojúhelníkovité, asi 3 mm dlouhé, bílé, na okraji brvité; tyčinek je 5, vyniklých; semeník je spodní, obsahuje jediné semeno. Plody jsou drobné elipsoidní nažky s 10–11 jemnými žebry a se zbytkem okvětí na vrcholu.
Thesium capitatum
Thesium capitatum
Fotografováno dne 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Table Mountain National Park, Buffelsfontein).