Syn.: Thesium simplex Velen., Thesium dollineri subsp. simplex (Velen.) Stoj. et Stefanov
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium dollineri
Rozšíření: Vyskytuje se v jihovýchodní Evropě, v balkánských zemích, na východ zasahuje na Krym. U nás vymírající druh, historicky na více lokalitách na jižní Moravě v panonském termofytiku, v Čechách doložen z jediné lokality u Prahy. V současnosti přežívá jen na několika moravských lokalitách, některých nedávno potvrzených, dříve již považovaných za zaniklé.
Ekologie: Roste na okrajích polí, úhorech, travnatých stráních nebo mírně antropicky narušených travnatých místech. Byl nalezen i v zářezu železniční trati. Dává přednost vápnitým podkladům. Kvete od dubna do září.
Thesium dollineri
Popis: Jednoleté nebo vytrvalé byliny. Oddenek vytrvalých jedinců krátký, dřevnatý, mnohohlavý, ze kterého vyrůstají 5–15 cm dlouhé, poléhavé, vystoupavé nebo přímé lodyhy. V prvním roce vyrůstá zpravidla lodyha jediná, v dolní čtvrtině až polovině větvená, v dalších letech lodyhy četné, v počtu 10–25. Listy jsou přisedlé, čárkovité, nejčastěji 1,0–3,0 cm dlouhé, jednožilné, celokrajné, lysé nebo na okraji drobně brvité. Květenství v prvním roce větvené v dolní polovině až čtvrtině větvené, v dalších letech jednoduché, hroznovité, květy v květenství jednotlivé, téměř přisedlé nebo na kratičkých, nejvýše 2–5 mm dlouhých, silných květonosných větvičkách. Listen i listence čárkovité. Květy pětičetné, okvětí nálevkovité, v horní části rozčleněné ve vejčité cípy, uvnitř bílé, vně žlutozelené nebo žlutohnědé. Plod krátce stopkatý, vejcovitě elipsoidní, okvětí za plodu kuželovité, kratší než plod, s dovnitř stočenými cípy.
Ohrožení a ochrana: Pro svou velkou vzácnost je v ČR je lněnka Dollinerova řazena ke kriticky ohroženým druhům (C1t), ve stejné kategorii i chráněna zákonem (§1). Na Slovensku patří k druhům zranitelným (VU), je také chráněna i zákonem (§).
Poznámka: Morfotyp odpovídající jednoletým rostlinám s jedinou bohatě větvenou lodyhou byl dříve hodnocen jako Thesium dollineri. Pro vytrvalé rostliny z přirozených stanovišť bylo používáno jméno Thesium simplex Velen. Studiem obou typů bylo zjištěno, že se shodují, a nadále se používá pouze jméno Thesium dollineri.
Thesium dollineriThesium dollineri
Thesium dollineri
Fotografováno dne 23. 4. 2011 (u Klentnice).