Syn.: Thesium pratense Ehrh. ex Schrad., Thesium brevicolle J. et C. Presl, Thesium hockeanum Opiz
Česká jména: lněnka pyrenejská (Kubát 2002)
Slovenská jména: ľanolistník pyrenejský (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium pyrenaicum
Rozšíření: Roste v západní a střední Evropě, od severního Portugalska a Španělska přes Francii a Itálii, Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko na sever do Belgie, Německa a Čech, zasahuje do jižního Polska, na sever Moravy a na střední Slovensko. U nás roste od pahorkatin do hor, roztroušeně v západních a jihozápadních Čechách a vzácně na severovýchodní Moravě.
Ekologie: Roste na krátkostébelných trávnících, výhradně na nevápenných půdách, na světlých otevřených místech.
Thesium pyrenaicum
Popis: Vytrvalá, žlutozelená bylina s vícehlavým oddenkem, vysoká 10–40 cm. Lodyhy jsou v počtu 5–20, jsou přímé nebo krátce vystoupavé, rýhované, lysé. Listy jsou přisedlé, čárkovité, jednožilné, také lysé. Květenství je víceméně všestranně větvená lata, listence pod květy jsou přítomny, podobné listům. Květy jsou jednotlivé, vzácněji dolní po 2–3, bílé, obvykle pětičetné, okvětí je za plodu dovnitř svinuté, asi tak stejně dlouhé jako elipsoidní podélně žilkovaná nažka.
Ohrožení a ochrana: V Česku je lněnka pyrenejská zařazena k silně ohroženým druhům (C2t), na Slovensku vyhynula (RE).
Thesium pyrenaicumThesium pyrenaicum
Thesium pyrenaicum
Fotografováno dne 24. 6. 2012 (Staré pastvy).