Česká jména: lněnka zobánkatá (Dostál-Červenka 1991, Kubát 2002)
Slovenská jména: ľanolistník zobáčikatý (Dostál-Červenka 1991)
Čeleď: Santalaceae R. Br. – santálovité
Thesium rostratum
Rozšíření: Druh roste na malém areálu ve střední Evropě. Nejčastější je v rakouských Alpách, několik lokalit je v Německu, Švýcarsku, Slovinsku a Itálii. Izolovaná arela je i v Chorvatsku. U nás se druh vyskytoval na čtyřech lokalitách ve středních a západních Čechách, v současnosti se prokazatelně vyskytuje pouze v nevelké populaci ve Džbánu u Bílichova. Na Slovensku se druh nevyskytuje.
Ekologie: Roste ve světlých dubových lesích, na vlhkých slatinných loukách, mimo Českou republiku především v reliktních vápencových borech. Druh nepreferuje žádný typ geologického podloží. Kvete v květnu a červnu.
Thesium rostratum
Popis: Vytrvalá bylina s 4–5 cm dlouhým, tlustým, vícehlavým oddenkem (jeden z určovacích znaků). Lodyhy obvykle jednoduché, přímé, 10–30(–35) cm vysoké, lysé. Listy čárkovité, jednožilné, 2–6 cm dlouhé, 1(–2) mm široké. Květenství začíná zhruba ve 2/3 délky lodyhy, v horní části je sterilní. Květonosné větvičky odstálé v pravém až ostrém úhlu nesou jeden listen, listence na rozdíl od většiny našich lněnek chybějí. Květní stopky jsou velice krátké nebo úplně chybějící. Květy jsou pětičetné, nálevkovité až trubkovitě nálevkovité. Okvětní lístky jsou uvnitř čistě bílé, zvenku zelenavé, cípy jsou nápadně podlouhlé. Plod je přisedlý, vejcovitý až elipsoidní, okvětí je po odkvětu trubkovité.
Ohrožení a ochrana: V ČR je lněnka zobánkatá vzhledem k výskytu na jediné lokalitě řazena ke kriticky ohroženým druhům (C1b), ve stejné kategorii chráněna zákonem (§1).
Poznámka: Lněnky jsou poměrně nenápadné rostliny, které nespecificky parazitují na kořenech různých bylin.
Thesium rostratumThesium rostratum
Thesium rostratum
Fotografováno dne 7. 6. 2008 (u Bílichova).