Syn.: Noccaea jankae (A. Kern.) F. K. Mey., Thlaspi avalanum auct. non Pančić, Thlaspi finitinum Dvořáková
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Thlaspi jankae
Rozšírenie: Matransko-predkarpatský endemit rastúci iba na Slovensku a v severnom Maďarsku (krasové oblasti pri Aggteleku a Jósvafő). Na Slovensku sa vyskytuje v dvoch oddelených arelách. Prvá je v Zoborských vrchoch pri Nitre (locus classicus druhu je vrch Zobor) a druhá v Slovenskom krase.
Ekológia: Rastie v pahorkatinách na xerotermných stráňach, v lesostepiach, na čistinkách teplomilných dúbrav a v krovinách. Kvitne od apríla do mája.
Opis: Dvojročná alebo krátkodobo trváca rastlina s výškou 15–30 cm. Byľ je priama, jednoduchá, až po súkvetie olistená. Dolné listy v prízemnej ružici elipsovité alebo obrátene vajcovité, stopkaté, celistvookrajové alebo plytko zúbkaté, v čase kvitnutia uschnuté, byľové listy sediace, kopijovité až vajcovito kopijovité, celistvookrajové. Súkvetím je hustý strapec. Kališné lístky vzpriamené, žltkastozelené, elipsovité, 2–3 mm dlhé, korunné lupienky úzko obrátene vajcovité, biele, 5–7 mm dlhé. Šešuľky sú krídlaté, v obryse obrátene vajcovito klinovité, krídla sú na vrchole končisté a výkrojok medzi nimi je tupý.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy. Chránený i v Maďarsku.
Thlaspi jankaeThlaspi jankae
Thlaspi jankaeThlaspi jankae
Foto – máj 2005 a apríl 2006 (Slovensko, Nitra, Zoborská lesostep).