Syn.: Hutchinsia corymbosa J. Gay, Noccaea corymbosa (J. Gay) F. K. Mey., Thlaspi corymbosum (J. Gay) Rchb., nom. illeg., Thlaspi rotundifolium subsp. corymbosum (J. Gay) Gremli, Thlaspi rotundifolium var. lereschianum Burnat
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Thlaspi lereschianum
Rozšíření: Areál se rozkládá v západní části Alp ve Francii, Itálii a Švýcarsku, od skupiny Mont Cenis po Bernské a Bergamské Alpy. Podle některých badatelů roste i v Přímořských Alpách, a snad i v centrálních Alpách v Rakousku.
Ekologie: Provází nezapojenou vegetaci na vlhkých kamenitých půdách na sutích a morénách, nejčastěji na nevápenném nebo hadcovém materiálu. Vystupuje až do nadmořských výšek přes 3000 m.
Thlaspi lereschianum
Popis: Vytrvalá bylina s krátkými, hustě olistěnými sterilními výběžky, tvoří dosti husté stěsnané trsy; kvetoucí lodyhy jsou vysoké 5–12 cm. Listy na sterilních výběžcích jsou podlouhlé, dužnaté, asi 1,5 cm dlouhé, celokrajné nebo drobně zubaté, listy v dolní části kvetoucích lodyh jsou plynule zúžené do řapíku, horní jsou přisedlé a bází objímavé. Květenství je zkrácený hrozen, připomíná okolík a ani za plodu se příliš neprodlužuje; kališní lístky jsou 2–4 mm dlouhé, lysé; korunní lístky jsou 8–9 mm dlouhé, tmavě růžovofialové; prašníky jsou žluté. Plody jsou 4–8 mm dlouhé, bezkřídlé, na vrcholu špičaté šešulky s 2–3,5 mm dlouhou vytrvalou čnělkou, obsahují 4–9 semen 0,8–1,2 mm dlouhých.
Poznámka: Taxon patří do širšího okruhu druhu Thlaspi rotundifolium, od nějž se odlišuje především delší čnělkou na plodech, vícesemennými šešulkami a menšími semeny. Rozdílná je vazba i na odlišné substráty: T. rotundifolium roste obligátně na sutích vápencových. Někteří badatelé ovšem pojímají proměnlivost okruhu T. rotundifolium šířeji a popisovaný taxon vůbec nerozlišují – další bádání je nezbytné.
Thlaspi lereschianum
Thlaspi lereschianum
Thlaspi lereschianum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, Zermatt, Riffelhorn).