Syn.: Libocedrus dolabrata (L. f.) J. Nelson, Platycladus dolabrata (L. f.) Spach, Thuja dolabrata L. f.
Česká jména: zeravinec kyjolistý, hiba (Polívka 1902), zeravinec japonský (Dostál 1950), hyba japonská (Klika et al. 1953), zeravinec japonský (Mareček 2001)
Slovenská jména: tujovka japonská (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Thujopsis dolabrata
Rozšíření: Domovinou tohoto druhu je Japonsko, kde je významnou lesní dřevinou. Do Evropy byl introdukován v roce 1853, v ČR je uváděn od roku 1859.
Ekologie: Horské lesy, roste v nadmořských výškách od 400 až do 2000 m n. m., na živných, čerstvě vlhkých půdách. Upřednostňuje propustnou, slabě kyselou až alkalickou půdu. Snáší zástin, v mládí je citlivý k mrazu.
Popis: Strom, dorůstá výšek 8–15(–30) m, má vysokou kuželovitou korunu. Borka je tenká, červenohnědá, podélně odlupčivá. Větvičky jsou silně zploštělé, ploše rozložené, 0,4–0,8 cm široké. Listy jsou nápadně velké, na líci výrazně tmavozelené, s lesklým povrchem. Spodní strana má nápadnou širokou křídově bílou kresbu. Šišky bývají široce vejčité, 1,2–1,8 cm dlouhé, se 3–5 páry dřevnatých šupin, které mají hákovitý přívěsek. Semena jsou oboustranně úzce křídlatá a plochá.
Využití: V sadovnictví méně často využíván, nejvíce pak jeho kulovité a keřovité kultivary.
Thujopsis dolabrataThujopsis dolabrata
Thujopsis dolabrata
Thujopsis dolabrata
Thujopsis dolabrata
Thujopsis dolabrata
Fotografováno dne 8. 8. 2015 (Loučná nad Desnou, zámecký park).