Syn.: Stellera passerina L., Passerina annua Wikstr., Thymelaea arvensis Lam.
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité

Thymelaea passerina

Thymelaea passerina

Rozšíření: Druh se vyskytuje v jižní a střední Evropě, v severní Africe a v západní části Asie. Zavlečen byl i do Severní Ameriky.

Ekologie: Roste na výslunných svazích se suchomilnou vegetací, úhorech, rumištích, okrajích polí a na vinicích nebo na pastvinách. Kvete od července do srpna.

Popis: Jednoletá, nenápadná bylina o výšce 10–40 cm. Listy střídavé, úzce kopinaté, čárkovité. Květy velmi drobné, jednotlivé nebo ve svazečcích po 2–4.

Ohrožení a ochrana: V ČR je řazen mezi silně ohrožené druhy (C2t), na Slovensku je řazen mezi méně dotčené taxony (LC).

Biotop
Thymelaea passerinaThymelaea passerina

Fotografováno dne 30. 7. 2006 (Česko, Čechy, PP Pastvina u Přešťovic).