Syn.: Thymus loevyanus Opiz, Thymus austriacus (Ronn.) Ronn., Thymus serpyllum subsp. glabrescens (Willd.) Lyka
Česká jména: mateřídouška olysalá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: materina dúška holá (Dostál 1950), dúška holá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Thymus glabrescens
Rozšíření: Nedokonale známé vzhledem k obtížnosti určování. Pravděpodobně roste v severní části Panonské nížiny a navazujícím teplejším území západních Karpat. V ČR se objevuje jen v nejteplejších pahorkatinách termofytika, především na Moravě (Brněnsko, Hustopečsko, Čejčsko, Pavlovské vrchy, Vyškovsko). V Čechách se nachází vzácně v širším okolí Prahy. U literárních údajů z Čech je nutná opatrnost, pravděpodobně se jedná o záměnu s podobnými morfotypy druhu Thymus pannonicus.
Ekologie: Xerotermní trávníky (obvykle společenstva třídy Festuco-Brometea) na suchých kamenitých svazích, výslunných stráních; roste na hlubokých i mělčích půdách neutrální až zásadité reakce. Půdy mohou a nemusejí být vápnité, často jsou bohatší na humus a chudší na živiny. Kvete od května do června.
Popis: Nízký keřík s dřevnatějícím větveným kořenem. Stonky jsou více méně poléhavé, s květonosnými větvemi vystoupavými až přímými, do výšky 4–30 cm. Větvení je sympodiální, lodyhy jsou zakončené květonosnou větví, nekvetoucí výběžky jsou postranní. Stonky jsou na průřezu tupě čtyřhranné až téměř kulaté, po celém povrchu stejnoměrně více méně hustě chlupaté. Nikdy nejsou 2 protilehlé plochy zcela lysé. Listy na květonosné větvi se liší podle umístění – dolní jsou drobné, s řapíkem, čepel listu je kopisťovitá až široce eliptičná; střední listy jsou větší, s krátkým řapíkem, nad polovinou délky nejširší; nejvyšší listy jsou větší, více méně přisedlé, nejširší nad polovinou, eliptické až obvejčité, 10–17 mm dlouhé, 3–6 mm široké, lysé nebo chlupaté. Žilky na rubu listu jsou málo vyniklé, k okraji listu se ztenčují, nikdy netvoří souvislou okrajovou žilku. Květenství je krátce válcovité, s dolními lichopřesleny oddálenými. Kalich je 3–5,5 mm dlouhý, na hřbetu často olysalý, s cípy horního pysku úzce trojúhelníkovitými. V květenství i na kalichu chybějí drobné stopkaté žlázky (znak Th. pannonicus). Koruna je 5–7 mm dlouhá, růžová. Tvrdky jsou široce vejcovité, 0,6–1 mm dlouhé, hnědé.
Ohrožení a ochrana: Mateřídouška olysalá je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
Poznámka: Velmi polymorfní druh, předpokládá se hybridogenní původ, morfologická variabilita se překrývá s Thymus pannonicus.
Thymus glabrescensThymus glabrescens
Thymus glabrescens
Fotografoval Ladislav Hoskovec, dne 29. 4. 2007 (Hustopečsko, Vrbice).