Syn.: Thymus billardierei Boiss.
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Thymus integer
Rozšíření: Endemit středomořského Kypru, na ostrově je v některých oblastech poměrně hojný.
Ekologie: Roste na suchých stráních a kamenitých svazích, také při okrajích cest i na náspech, obvykle v oblastech s křovinatým porostem nebo v lemech borových lesů, na vyvřelých horninách, v nadmořské výšce od 100 až do 1700 m. Kvete od konce února do června.
Thymus integer
Popis: Polokeř, 5–10(–20) cm vysoký. Stonky jsou plazivé, květonosné větve vystoupavé až přímé, chlupaté, listy jsou přisedlé, úzce eliptické až úzce kopinaté, celokrajné, 3–10 × 1–2 mm, na okraji podvinuté, chlupaté. Květy v řídkém, hlávkovitě staženém lichoklasu, kalich je trubkovitě zvonkovitý, 2pyský, chlupatý, koruna je trubkovitá, růžová nebo bělavá, 10–15 mm dlouhá, zřetelně 2pyská, jemně chlupatá, dolní pysk je 3laločný, korunní trubka je nápadně dlouhá, rovná. Plodem je tvrdka.
Poznámka: Na ostrově se tento druh mateřídoušky používá v místní tradiční medicíně.
Thymus integer
Thymus integer
Thymus integer
Fotografováno dne 27. 3. 2010 (Kypr, Lemesos Forest).