Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité

Thymus leucotrichus

Rozšíření: Roste v Řecku na kontinentě (včetně poloostrova Peloponés), v nejvyšších polohách Kréty, v Bulharsku v pohoří Pirin, dále také v Turecku a přesahuje i do Sýrie a Libanonu.

Ekologie: Stanovištěm jsou kamenitá místa v horách, obvykle na vápencích, řidčeji i na hadcích. Lokality leží v nadmořské výšce 1200–3000 m.

Thymus leucotrichus

Popis: Vytrvalý polokeř, tvoří polštáře nebo volné trsy; kvetoucí větvičky jsou vystoupavé, 5–10 cm dlouhé, chlupaté, s internodii delšími než listy a v uzlinách se svazečky zkrácených listů. Listy jsou vstřícné a křižmostojné, čárkovitě kopinaté až úzce obkopinaté, (4–)7–15 mm dlouhé a 0,8–2 mm široké, hustě kratičce sametově chlupaté, celokrajné, podvinuté, v dolní části obvykle s delšími odstálými brvami. Lichopřesleny tvoří hlavaté květenství na koncích větviček; listeny jsou eliptické až vejčité, 5–9 mm dlouhé a 1,5–3,5 mm široké, obvykle alespoň na bázi červené; kalich je 3,5–5(–6) mm dlouhý, s horními zuby 0,8–1,5(–2,2) mm dlouhými; koruna je dvoupyská, 6–8 mm dlouhá, růžová až nachová; tyčinky jsou 4, vyniklé; semeník srůstá z 2 plodolistů. Plody jsou lysé tvrdky.

Poznámka: Dosti proměnlivý druh, zejména v intenzitě odění a velikosti kalicha. Rozlišuje se několik vnitrodruhových odchylek, jejichž taxonomická hodnota není dosud jednoznačná. Z Pirinu byla popsána subsp. neiceffii, považovaná původně za tamního endemita; takové rostliny ale přesahují i do severního Řecka a směrem k jihu tvoří přechody k typu.

Thymus leucotrichus
Thymus leucotrichus

Fotografovala Eva Rencová, dne 22. 10. 2018 (Řecko, Peloponés, Mt. Taygetos).