Syn.: Thymus pulegioides subsp. chamaedrys (Fr.) Guşul, Thymus clandestinus Opiz, nom. inval., Thymus kallmuenzerianus Opiz, nom. inval., Thymus concolor Opiz, nom. inval., Thymus longistylus Opiz, nom. inval., Thymus parviflorus Opiz, nom. inval., Thymus interruptus Opiz, nom. inval., Thymus scharkensis Opiz, nom. inval., Thymus serpyllum subsp. chamaedrys (Fr.) Čelak., Thymus laevigatus (Čelak.) Čelak. non Vahl, nom. illeg., Thymus serpyllum subsp. laevigatus Čelak., Thymus serpyllum var. leiocalyx Čelak., Thymus serpyllum var. viridis Čelak., Thymus laevicaulis Čelak., Thymus serpyllum subsp. laevicaulis (Čelak.) Čelak, nom. illeg., Thymus loevyanus subvar. kallmuenzerianus Opiz ex Formánek, Thymus ovatus subsp. parviflorus Opiz ex Formánek, Thymus concolor (Opiz ex Borbás) Dalla Torre et Sarnth, Thymus serpyllum subsp. montanus Lyka, Thymus pulegioides subsp. montanus (Lyka) Ronniger, Thymus ovatus subsp. montanus (Lyka) Domin, Thymus ovatus subsp. laevicaulis (Čelak.) Domin, Thymus ovatus subsp. parviflorus (Opiz ex H. Braun) Domin, Thymus pulegioides subsp. parvifolius (Opiz ex H. Braun) Pawł., nom. illeg.
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Thymus pulegioides subsp. pulegioides
Rozšíření: Roste ve větší části Evropy, na východ až po střed evropské části Ruska. Nejhojnější mateřídouška u nás, roztroušeně až hojně se vyskytující po celém území (s výjimkou jižní Moravy), od planárního do submontánního stupně.
Ekologie: Vyhledává krátkostébelné louky, pastviny, meze, okraje polních cest, travnaté a kamenité svahy, lesní okraje, mýtiny nebo mraveniště. Na půdách silně kyselých až zásaditých s různým obsahem vápníku, na různých, většinou však chudších podkladech. Kvete od července do října.
Thymus pulegioides subsp. pulegioides
Popis: Vytrvalé silně aromatické rostliny s dřevnatým kořenem. Stonky vystoupavé, přímé nebo poléhavé, často tvořící husté porosty, obvykle do 30 cm vysoké. Květonosné větve s goniotrichním oděním, chlupaté pouze na hranách – tedy čtyřřadě, s chlupy krátkými, dolů směřujícími. Listy vstřícné, vejčité až široce eliptické, nejčastěji 7–12 mm dlouhé a 4–6 mm široké, lysé, pouze žláznatě tečkované a při bázi brvité. Lichoklasy válcovité, v dolní části s výrazně oddálenými lichopřesleny. Květy oboupohlavné nebo funkčně samičí, se zakrnělými tyčinkami. Kalich 3–4 mm dlouhý, kališní trubka na hřbetě chlupatá nebo lysá, koruna 5-7 mm dlouhá (u funkčně samičích rostlin kratší), světle až sytě růžová, vzácně až čistě bílá. Plodem je tvrdka.
Záměny: Od velmi vzácné mateřídoušky vejčité kraňské (Thymus pulegioides subsp. carniolicus) se liší lysými listy. Poslední z našich poddruhů, m. v. horská (T. p. subsp. montanus) má větší listy (nad 12 mm).
Využití: Léčivá rostlina s vysokým obsahem silic, uložených v siličných žlázkách na nadzemních částech.
Thymus pulegioides subsp. pulegioidesThymus pulegioides subsp. pulegioides
Thymus pulegioides subsp. pulegioides
Fotografováno dne 20. 8. 2010 (u Sušice).