Syn.: Tiarella macrophylla Small, Tiarella wherryi Lakela
Česká jména: jinochlop srdcolistý (Presl 1846), mitrovnička srdcolistá (Mareček 2001)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Tiarella cordifolia
Rozšíření: Druh východní části Severní Ameriky, areál se táhne od jihovýchodní Kanady přes Novou Anglii a oblast Velkých jezer až po Alabamu a severní Georgii, kam proniká po hřebenech Appalačských hor.
Ekologie: Roste jako podrost ve vlhkých stinných lesích, často podél vodních toků, v nadmořských výškách od 40 do 800 m. Kvete od března do června.
Tiarella cordifolia
Popis: Vytrvalá bylina vytvářející často husté porosty, s lodyhou přímou, 15–40 cm dlouhou, žláznatě chlupatou. Přízemní listy vyrůstají v růžici, jsou řapíkaté, široce vejčité, 3–13 cm dlouhé a 3–10 cm široké, obvykle laločnaté, na bázi srdčité, na okraji vroubkované až zubaté, na vrcholu špičaté, žláznatě chlupaté; lodyžní listy chybí nebo na lodyze vyrůstá jen list jediný. Květenství je terminální, hroznovité, 15–50květé, 4–40 cm dlouhé; listeny jsou 1–8 mm dlouhé, žláznaté; kališních lístků je 5, jsou bílé, úzce kopinaté, 1,5–3,5 mm dlouhé a 0,5–1 mm široké; korunní lístky jsou rovněž bílé, obkopinaté až eliptické, delší než lístky kališní, nehetnaté, opadavé; tyčinek je 10, jsou 2–6 mm dlouhé, čnělky jsou 2, na bázi srostlé. Plodem je tobolka až 11 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: V amerických státech New Jersey a Wisconsin je tento druh klasifikován jako ohrožený.
Využití: Pěstuje se jako stínomilná trvalka v zahradách a parcích i ve střední Evropě. Původní Američané ji používali ve své tradiční medicíně.
Poznámka: Na západním pobřeží Severní Ameriky se vyskytuje druh Tiarella trifoliata, který se odlišuje trojčetnými listy a latnatým květenstvím. Ve východní Asii (od severní Indie přes Čínu až po Japonsko) najdeme ještě druh Tiarella polyphylla, kterému chybí korunní lístky a lodyžní listy jsou 2–3.
Tiarella cordifoliaTiarella cordifolia
Tiarella cordifolia
Tiarella cordifolia
Fotografováno dne 21. 5. 2017 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).