Zobrazit místo Tibetská provincie na větší mapě

Tuto íránsko-turanskou provincii vymezuje Tibetská náhorní plošina, skrytá od jihu za Himálajem. Z větší části leží v Číně – vlastní Tibet a provincie Čching-chaj (Qinghai), omezeně přesahuje do indického Ladakhu a do jihovýchodního Tádžikistánu. Plošina byla vyzvednuta při himálajské orogenezi do nadmořské výšky 4000–4500 m a budují ji různé prvohorní a druhohorní horniny. Během čtvrtohor zde docházelo k velkému kolísání klimatu: dlouhou dobu byla většina Tibetu zaledněna. Současné klima je velmi drsné, s velkými rozdíly mezi dnem a nocí; zimy jsou dlouhé, velmi chladné a suché. Zvláštním ekologickým faktorem je nízký atmosférický tlak.
Tibet
V příznivějších podmínkách jsou stepi s dominantním kavylem Stipa purpurea, na které často navazují nízké křoviny, např. s mochnou křovitou (Potentilla fruticosa). Výše jsou alpinské trávníky s převahou druhů rodu Kobresia (Cyperaceae). Severní část Tibetské plošiny je nejsušší a nejchladnější, zde převládá vegetace s trsy ostřice Carex moorcroftii a bělostníku Krascheninnikovia compacta. Ve vegetaci je mnoho drobných poduškových rostlin, např. pochybek Androsace tapete.
Tibet
Květena je velmi mladá, v průběhu čtvrtohor byla permanentně ochuzována v důsledku zalednění. Přesto se zde vyskytuje asi 30 endemických rodů a na druhové úrovni endemismus dosahuje kolem 25 %. Hlavní vliv zde měla středoasijská, potažmo holarktická květena.
Tibet
Články o provincii:

Na BOTANY.cz zastupují tibetskou květenu tyto druhy rostlin:

Sousedící floristické provincie:

Tibet
Fotografovali Pavel Sekerka a František Mazáč.