Syn.: Tilia canadensis Michx., Tilia glabra Vent., Tilia grata Salisb., Tilia latifolia Salisb., Tilia laxiflora Michx., Tilia ludovicia Bosc ex Koehne, Tilia mexicana Schltdl., Tilia mississippiensis Bosc, Tilia neglecta Spach, Tilia nigra Borkh., Tilia palmeri Bush ex F. C. Gates, Tilia stenopetala Raf., Tilia truncata Spach, Tilia velutina Mackenzie ex V. Engl., Tilia venulosa Sarg.
Česká jména: lípa americká (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: lipa americká (Dostál 1950)
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Tilia americana
Rozšíření: Severoamerický druh, v jehož areálu je rozlišováno několik infraspecifických taxonů. Vyskytuje se ve východní části kontinentu, na severu proniká do jihovýchodní Kanady, na západě zasahuje až na východ obou Dakot a do středního Texasu, varieta Tilia americana var. mexicana se objevuje ještě i ve středním a severním Mexiku. V Evropě bývá tento druh vysazován v parcích.
Ekologie: Roste v lesích, často na březích vodních toků a jezer, stoupá až do nadmořské výšky okolo 800 m. Kvete od června do července.
Tilia americana
Popis: Strom až 30 m vysoký, nezřídka s několika kmeny, širokou, nahoře zaoblenou korunou a letorosty lysými, zelenými. Listy jsou řapíkaté, široce vejčité, 5–20 cm dlouhé a 5–12 cm široké, na bázi obvykle výrazně nesymetrické, srdčité až uťaté, na okraji hrubě pilovité, na vrcholu zašpičatělé, na líci zelené, na rubu světlejší se svazečky chlupů v úhlech žilek, které však chybějí při bázi listu. Květy vyrůstají v nicích vidlanech po 5 i více květech, jsou asi 15 mm široké, žlutavé; listen je 7–15 cm dlouhý, přisedlý; kališní lístky jsou 4–6(–9) mm dlouhé, korunní lístky 5–9(–11) mm dlouhé, patyčinky jsou 4–7(–10) mm dlouhé. Plody jsou elipsoidní až téměř kulovité, asi 9 mm dlouhé.
Využití: Dřevo této lípy je snadno opracovatelné, využívá se v nábytkářském průmyslu, ale údajně třeba i při stavbě hudebních nástrojů.
Tilia americana
Tilia americana
Tilia americana
Fotografováno dne 21. 5. 2017 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).