Syn.: Crassula erubeacens Bullock, Crassula granvikii Mildbr., Crassula rivularis (Peter) Hutch. et E. A. Bruce, Crassula vaillantii var. kilimandscharica Engl., Crassula wrightiana Bullock, Tillaea rivularis Peter
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Tillaea granvikii
Rozšíření: Ostrůvkovitý areál se rozprostírá v nejvyšších pohořích východní Afriky. Je znám z Etiopie, Ugany, Keni, Tanzánie, Rwandy, Burundi, nejvýchodnější části Konga, na jih zasahuje do Malawi.
Ekologie: Vodní nebo semiterestrická rostlina; stanovištěm jsou břehy potůčků v afroalpinském stupni, často roste jako ponořená rostlina v prameništních tůňkách a v periodických loužích. Většina lokalit leží v nadmořských výškách 2200–3700 m.
Tillaea granvikii
Popis: Velmi útlá jednoletá nebo vytrvalá sukulentní bylina, lodyhy jsou plazivé, 6–38 cm dlouhé, kořenující, na bázi s internodii delšími než listy, výše vyrůstají kratičké přímé postranní větve. Listy jsou vstřícné, přisedlé, čárkovité až úzce kopisťovité, zploštělé, 5,5–20 mm dlouhé a 1–5 mm široké, poněkud srpovité, na bázi srostlé, celokrajné, špičaté nebo tupé, lysé. Velmi drobné květy se tvoří jednotlivě nebo po 2–3 v úžlabí listů, jsou 4četné, na krátkých stopkách; kališní lístky jsou 0,7–1,2 mm dlouhé; korunní lístky jsou volné, podlouhlé až obkopinaté, 1–1,7 mm dlouhé, na vrcholu tupé, bílé, někdy s červeným proužkem podél střední žilky, případně celé narůžovělé nebo červenavé; tyčinky tvoří jediný kruh; gyneceum se skládá z 4 volných plodolistů. Plodem je souplodí měchýřků 1–1,2 mm dlouhých, v každém jsou 1–2(–4) semena.
Poznámka: Proměnlivost rostlin je dána především stanovištními podmínkami. Čtyřsemenné rostliny, které odpovídají typu, jsou zřejmě terestrické, zatímco obojživelně nebo ve vodě rostoucí jedinci mají zpravidla jen 1–2 semena; na nich je založeno jméno C. wrightiana.
Tillaea granvikii
Tillaea granvikii
Fotografováno dne 30. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, Imet Gogo).