Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Timonius subauritus
Rozšíření: Endemit Mikronésie, vyskytuje se pouze na Palau. Roste zde na ostrovech Babeldaob, Koror a Malakal.
Ekologie: Provází podrost deštných lesů a jejich pláště, řidčeji roste i jako součást křovin na druhotně odlesněných místech, výhradně na čedičích.
Timonius subauritus
Popis: Stálezelený dvoudomý keř nebo malý stromek; větve jsou lysé, víceméně oblé. Listy jsou vstřícné; řapík je 0,8–1,5 cm dlouhý, čepel je eliptická až obvejčitá, až 15 cm dlouhá a 8 cm široká, s 7–10 páry žilek, lysá, na bázi zaokrouhlená až klínovitá, celokrajná, na vrcholu tupě špičatá až zašpičatělá; palisty jsou trojúhelníkovité, opadavé. Samčí květy jsou 4–5četné, tvoří stažené vrcholíky v úžlabí nejvyšších listů; kališní cípy jsou trojúhelníkovité; koruna je řepicovitá, bílá, s trubkou asi 11 mm dlouhou a vejčitými cípy asi 4 mm dlouhými; tyčinky jsou částečně vyniklé; samičí květy vyrůstají na úžlabních stopkách 0,5–3 cm dlouhých; kališní cípy (v počtu 4–5) jsou rovněž trojúhelníkovité; koruna je řepicovitá, 6–7četná, její trubka je 6–7 mm dlouhá, cípy jsou kopinaté, 3–3,5 mm dlouhé; semeník je spodní a blizny jsou vyniklé. Plodem je víceméně kulovitá peckovice o průměru 1–1,5 cm.
Poznámka: Rod Timonius je velmi početný (asi 160 druhů), jeho vývojové centrum leží v jihovýchodní Asii. Na Palau se vyskytuje celkem pět druhů endemických a jeden zavlečený.
Timonius subauritus
Timonius subauritus
Timonius subauritus
Fotografováno dne 1. 2. 2018 (Palau, Babeldaob, Ngchesar).