Tis červený U Havlů

Taxus baccata, tis červený (Taxaceae):

  • Výška stromu: asi 14 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 340 cm
  • Šířka koruny: 10 m
  • Odhadované stáří: přibližně 400 let

Tento strom roste v obci Sklené u Svitav, a to v rohu zahrady u Havlů. Je to mohutný, až skoro k zemi zavětvený jedinec ve velmi dobrém stavu. Dne 24. 6. 1998 byl vyhlášen památným stromem.

Pro tisy je příznačná dlouhověkost, mohou se dožívat úctyhodného věku. Tak například v gruzínské soutěsce Bacara tvoří 400 až 600 let staré tisy převládající dřevinu zdejších lesních porostů, ze Španělska jsou známé unikátní exempláře i více než 1500 let staré. Velmi působivě tisovou archaičnost popsal J. Nauman v knize Naše jehličiny z roku 1925: Uzříš-li zbylé staré tisy, ovane tě pocit velmi podobný onomu, jaký proudí ze skříní musejních, v nichž jsou uloženy památky na minulé časy a na nenávratně zašlý způsob života. Rovněž tak jest i hrstka našich dochovaných tisů přežitkem dávno zaniklých dob. Podobny vzácným památkám pravěkým vděčí i ony jen šťastné náhodě za své bytí; náhodě a porozumění těch, kteří podobni ušlechtilým sběratelům, je zachovali a ochránili. Zde představovaný jedinec od Havlů bude pravděpodobně nejstarším tisem v kraji.

Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů
Tis obecný červený U Havlů

Fotografováno ve dnech 27. 1. a 28. 9. 2018.