V těsném sousedství se středoitalským městečkem Tivoli se nachází Villa Adriana – jedná se o rozsáhlý komplex zřícenin někdejšího letního sídla císaře Hadriána (76–138 n. l.).
Villa Adriana
Stavba villy započala v r. 118 n. l. a pokračovala až do smrti císaře. Císař Hadrián zde soustředil všechny krásné a pro něj úchvatné věci, které spatřil na svých cestách do Egypta, Řecka, Španělska i Orientu. Byla zde vybudována spousta staveb, jako například lázně, Venušin chrám, řecké divadlo, bazilika, knihovny, Východní palác, Západní palác, Zlaté náměstí, Canopus. Budovy propojoval podzemní systém pro obsluhu, aby císař nebyl rušen. Nejoblíbenějším místem císaře bývalo Mořské divadlo. Celý komplex zaujímá rozlohu 77 hektarů.
Villa Adriana
Villa byla za své existence několikrát vypleněna a znovu opravena. Archeologický výzkum započal již během 16. století a pokračuje dodnes. Byla odkryta spousta budov více či méně dotčených zkázou. Některé z budov teprve čekají na svoje znovunalezení.
Villa Adriana
Villa Adriana
Velkou část zahrady vyplňují sady olivovníků (Olea europaea). Je zde možno spatřit některé staré exempláře, o kterých se tvrdí, že byly vysazeny za dob Ježíše Krista. V zahradě rostou i vzrostlé cypřiše, stálezelené duby, jasmíny, cesmíny, kaštanovníky. Z bylin je zde možno spatřit i původní flóru, např. různé vstavačovité (Neotinea tridentata, Serapias, Limodorum), dále různé česneky, áróny (Arum italicum), zvonky, hadince.
Villa AdrianaVilla Adriana
Při zdejších krásných procházkách na vás dýchne čas z doby římských císařů. Villa Adriana je od roku 1999 zapsána v seznamu památek Světového dědictví UNESCO.
Villa Adriana
Fotografováno dne 27. 4. 2007.