Syn.: Acrostichum barbarum L., Osmunda totta Sw., Todea africana Willd.
Čeleď: Osmundaceae Gérardin et Desv. – podezřeňovité
Todea barbara
Rozšíření: Roste na jižní polokouli, a to jednak v jižní Africe v Jihoafrické republice, Lesothu, Svazijsku, Mozambiku a Zimbabwe, dále ve východní a jihovýchodní Austrálii, na Tasmánii a na Novém Zélandě.
Ekologie: Roste v křovinách kolem potoků nebo na vlhkých okrajích stálezelených lesů, zejména na chudých křemencových nebo pískovcových podkladech. V jižní Africe je nejčastější v komplexech formace fynbos, v jiných typech vegetace je vzácnější. Vystupuje až do nadmořské výšky 1600 m.
Todea barbara
Popis: Statná kapradina s dřevnatějícím kmínkem 0,5–2 m vysokým (australské rostliny mohou mít kmen vysoký až 3 m) a 30 cm v průměru. Listy jsou jednoho tvaru, 0,5–2(–2,5) m dlouhé a 15–60 cm široké, v obrysu kopinaté, 2× zpeřené, tuhé, lesklé, lysé nebo na spodní straně mezi žilkami chlupaté; úkrojky prvního řádu jsou 10–30 cm dlouhé a 2–12 cm široké; úkrojky posledního řádu jsou podlouhlé, lehce srpovité, 1,5–8 cm dlouhé a 0,4–0,8 cm široké, bází přirostlé k vřeteni, na okraji drobně pilovité nebo vroubkované, na vrcholu tupě špičaté. Výtrusnice jsou eusporangiátního typu, vyvíjejí se na spodní straně úkrojků v dolní třetině listu, jsou hnědé, tlustostěnné, otevírají se štěrbinou; ostěry chybějí.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam květeny Jihoafrické republiky (2009) druh klasifikuje jako vyžadující pozornost (LC – least concern). V kategorii ohrožených druhů (endangered) je uveden rovněž v Červeném seznamu Jižní Austrálie (2005).
Todea barbara
Todea barbara
Todea barbara
Todea barbara
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Kapské Město: severní svah Stolové hory).