Čeleď: Melanthiaceae Batsch. – kýchavicovité; Tofieldiaceae Takht. – kohátkovité
Tofieldia calyculata
Rozšíření: Převážně centrální a východní Evropa. Areál na severu ohraničen švédským ostrovem Gotland, Finskem, Estonskem, na západě Německem a Francií. Jižní hranice vede od Pyrenejí přes Francii, severní Itálii, Slovinsko, po Černou Horu. Na východě po část Rumunska, Ukrajinu, Rusko. V Maďarsku chybí. Od nížin do alpínského pásma (v Alpách do 2 600 m n. m). Vertikální rozmezí 300–2 600 m n. m. V Čechách i v minulosti vzácný druh, nyní roste jen ve Džbánu (Třtice, PR V Bahnách; Bílichov, Cikánský dolík), na Dokesku (Jestřebí, slatinná louka Baronský rybník), v Polomených horách (u obce Tetčiněves) a v jižních Čechách (Kralovické louky u Prachatic), nově byl druh potvrzen v Polabí (Polabská černava) a na Loučeňsku. Z Moravy jsou známy pouze dva staré literární údaje.
Ekologie: Roste na bažinatých a slatinných loukách, slatiništích, prameništích a vlhkých skalách, na půdách vlhkých až střídavě zamokřených, živných, zásaditých, často vápenitých, humózních a hlinitých, ve společenstvech svazů Caricion davallianae, Molinion, Cratoneurion commutati atd.
Popis: Vytrvalá, jednodomá bylina s krátkým oddenkem a trsnatou listovou růžicí. Lodyhy 5–40 cm vysoké, často s 1–3 lístky. Čepele listů v růžici 1,5–15 cm dlouhé, 2–4 mm široké, se 4–10 souběžnými žilkami, ostře zašpičatělé. Květenství koncový, jednoduchý, zřídka stažený, 2-10 cm dlouhý, až 30květý hrozen. Květy kratičce stopkaté v paždí listenu a dvou 3laločných, někdy srostlých listenců (tvoří kalíšek). Okvětí (3+3) světle žlutavé, zřídka načervenalé, o rozměrech 3–3,5 mm velké. Plodem jsou 3–3,5 mm velké, široce vejčité tobolky s četnými drobnými semeny. Kvete od června do srpna.
Ohrožení a ochrana: Patří mezi vzácné a kriticky ohrožené druhy (C1t), zákon tento druh chrání ve stejné kategorii (§1).
Tofieldia calyculataTofieldia calyculata
Tofieldia calyculataTofieldia calyculata
Tofieldia calyculata
Fotografováno ve dnech 5. 7. 2007 (Gabriela Leugnerová: Itálie, Alpy, Rindana), 12. 7. 2007 (Itálie, Dolomity, u Soverzone) a 13. 6. 2003 (Ladislav Hoskovec: Slovensko, Malá Fatra, Vrátná dolina).