I pětadvacátý příspěvek do naší ilustrátorské soutěže patří k počítačové grafice. Autora těchto obrázků už známe z loňska. Tomáš Figura jen poznamenal:
Prikladám moje 2 príspevky do súťaže s botanickými ilustráciami. Tento rok som nakreslil koukol polní a vemenník dvoulistý.
Tomáš Figura

Tomáš Figura

Díky, Tomáši, je vidět, že jste své technice zůstal věrný. Tak hodně zdaru v této zálibě!