Syn.: Camptothecium nitens (Hedw.) Schimp., Homalothecium nitens (Hedw.) H. Rob., Homalothecium trichodes (Lindb.) Boros
Čeleď: Amblystegiaceae G. Roth – rokýtkovité
Tomentypnum nitens
Rozšíření: Evropa (především severní, západní a střední), Kavkaz, Sibiř, Dálný východ, Grónsko, Severní Amerika. V ČR roztroušeně po celém území (známo asi 80 lokalit), hojněji na Českomoravské vysočině, Drahanské vrchovině a ve Slezsku, ale i v Čechách (např. Třeboňsko, Českobudějovicko, Domažlicko, Plzeňsko, Slavkovský les, Českolipsko, Český ráj), od nížin ( 200 m n. m.) až do supramontánních poloh (zhruba 1200 m n. m.), s převahou výskytu ve středních polohách. V současné době na ústupu v souvislosti se snižováním počtu vhodných stanovišť melioracemi.
Ekologie: Druh vlhkých až velmi vlhkých stanovišť, roste na okrajích rašelinišť a vlhkých rašelinných i slatinných loukách. Nejčastěji však na půdách bohatých uhličitanem vápenatým, ve společenstvech ze svazu Caricion davallianae.
Tomentypnum nitens
Popis: Rostliny mohutné, až 15 cm vysoké, tvořící porosty žlutozelené až zlatavě hnědé barvy. Rostou v sevřených porostech nebo i jen jednotlivě rostoucí rostliny v ostatní vegetaci, lodyhy nápadně hustě hnědě vlášenité. Hnědavé vlášení prosvítá mezi listy a vybíhá po lodyze často až téměř pod vrchol rostlin, často se nachází též při bázích větví; rhizoidy mohou vyrůstat i na hřbetní straně žebra listů i z buněk při jejich bázích. Listy asi 2–4 mm dlouhé, vždy přímé, nikdy srpovité. Buňky dlouze čárkovité, mírně prohnuté, asi 45–90 µm dlouhé a 4,5–6 µm široké (zpravidla 10–20× delší šířky), buněčné stěny poměrně silné, dosti často téměř stejné šíře jako buněčné lumen. Dvoudomý druh. Sporofyt vzácný (především historické sběry). Štět asi 2–4 mm dlouhý.
Tomentypnum nitens
Tomentypnum nitens
Záměny: V terénu snadno poznatelný a nezaměnitelný druh díky mohutnému hnědému vlášení a rýhovaným listům. Na druhé straně poměrně variabilní druh; řada znaků může odrážet vlhkostní poměry na daném stanovišti.
Ohrožení a ochrana: Druh blízký ohrožení.
Poznámka: Vědecké jméno rodu vzniklo složením slov tomentum – vlášení a Hypnum – jméno rodu (česky rokyt), které bylo v 19. století používáno pro většinu bokoplodých mechů. Proto se zvláště ve starší literatuře píše toho rodové jméno s H uprostřed (Tomenthypnum).
Tomentypnum nitens
Fotografováno dne 21. 7. 2009 (u obce Hluboká na Vysočině).