Syn.: Tortula tortuosa Hedw., Barbula tortuosa (Hedw.) F. Weber et D. Mohr
Čeleď: Pottiacaea Schimp. – pozemničkovité
Tortella tortuosa
Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Blízký a Střední východ, Čína, Severní, Střední a Jižní Amerika. V ČR v termofytiku hojně, v mezofytiku roztroušeně na příhodných stanovištích. Může stoupat až k horní hranici lesa.
Ekologie: Vyskytuje se na bazických horninách a na zemi, na otevřených, exponovaných stanovištích, teplomilný druh. Na kyselých substrátech vzácně.
Tortella tortuosa
Popis: Roste v rozvolněných, někdy hustých trsech, které jsou tmavě zelené až žlutozelené, naspodu hnědavé. Lodyhy obvykle 1–4 cm vysoké, s hustým hnědočerveným vlášením, střední svazek chybí. Listy za sucha silně kadeřavě pokroucené, za vlhka odstávající, obvykle 4–6 mm dlouhé, dlouze úzce kopinaté z přiléhavé báze. Čepel příčně vlnkatá, ve špičce šikmo laterálně přirostlá, rovná, jednovrstevná. Okraje ploché, celokrajné (vroubkované okraji buněk), jednovrstevné. Žebro hrotitě vybíhavé, ventrální povrchové buňky alespoň ve střední části listu isodiametrické a papilnaté, přecházející z čepele, dorzální povrchové buňky prodloužené, s jednoduchými papilami nad konci buněk. Buňky v horní části listu 8–12 µm široké, bazální buňky ostře ohraničené. Dvoudomý druh. Štět dlouhý, 1–2 cm, naspodu hnědočervený, v horní části žlutavý. Tobolka přímá, dlouze válcovitá. Vzácně plodné.
Záměny: Druh je v terénu dobře rozpoznatelný podle silně kadeřavých listů. Příbuzný druh Tortella bambergeri se liší zejména dorzálními povrchovými buňkami žebra ve špičce, které jsou papilnaté, isodiametrické, přecházející z čepele. Oba druhy mohou růst i společně.
Tortella tortuosa
Tortella tortuosa
Fotografováno dne 6. 8. 2010 (Slovensko, Malá Fatra, Terchová).