Joseph Pitton de Tournefort se narodil 5. června 1656 v Aix-en-Provence, zemřel 28. prosince 1708 v Paříži při dopravní nehodě. Byl to francouzský botanik.

Studoval u jezuitů, měl se věnovat církevní dráze, ale po smrti otce mu bylo dovoleno věnovat se botanice. Později studoval v Montpellier medicínu. V roce 1683 se stal profesorem botaniky v Jardin des Plantes v Paříži, také byl profesorem botaniky na College de France v Paříži. Nejdříve cestoval po západní Evropě (např. Pyreneje) a sbíral rostliny. V letech 1700–02 cestoval a sbíral rostliny na řeckých ostrovech, navštívil Konstantinopol, břehy Černého moře, Arménii a Gruzii. Cestoval spolu s německým botanikem A. Gundesheimerem (1668–1715) a malířem květin a cestovatelem C. Aubrietem (1651–1743). Popis cest byl vydán až po jeho smrti (Relation d´un voyage du Levant).
První jasně definoval kategorii rod u rostlin a rozdíl mezi rodem a druhem, na jeho práci navázal Linné a použil mnoho jeho jmen i popisů. Na základě svých sběrů popsal mnoho rostlin, především z cest po Kavkaze. Jeho hlavní práce Élements de botanique ou Métode pour connaître les Plantes z roku 1694 (latinský překlad 1700 a 1719) uvádí i popisy některých hub, lišejníky jsou označeny jako samostatná skupina. Při klasifikaci kvetoucích rostlin částečně použil členění na stromy a byliny, ale charakteristika květu pro klasifikaci byla nová. Seskupil 7000 druhů asi do 700 rodů, tím zjednodušil klasifikaci. Další jeho práce je Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris (1698).
Pravděpodobně poprvé použil slovo herbarium (herbář), dříve se používaly různé názvy. K jeho žákům patřil C. Plumier, který jej často doprovázel na cestách.

Botanická zkratka jeho jména u popsaných rostlin je TOURN., ale podle pravidel citace se jména předlinnéovská – tedy publikovaná před 1. 5. 1753 – nepoužívají.
Na jeho počest pojmenoval Linné rod Tournefortia L., Heliotropiaceae; druhová jména např. Eryngium tournefortii, Achillea tournefortii, Centaurea tournefortii, Cynara tournefortii, Echinops tournefortii, Ononis tournefortii, Onosma tournefortii, Phelypaea tournefortii.
Élements de botanique ou Méthode pour connaître les PlantesÉlements de botanique ou Méthode pour connaître les Plantes