Syn.: Tozzia alpina subsp. carpathica (Woł.) Hayek
České mená: hornice alpská karpatská (Dostál 1989)
Slovenské mená: tozzia karpatská (Goliašová 1997), vrchovka alpínska (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Tozzia carpathica
Rozšírenie: Karpatský subendemit, vyskytuje sa v slovenských aj poľských Západných Karpatoch, vzácne vo Východných Karpatoch, odkiaľ bol z Ukrajiny tento taxón opísaný a zasahuje až na územie Rumunska. Okrem Karpát sa vyskytuje vo viacerých bulharských pohoriach (Stará planina, Vitoša, Rila) a v severnej časti Grécka (Pindos).
V Českej republike nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje v Oravských a Kysuckých Beskydách, Malej Fatre, v Západných Tatrách, Čergove a v Bukovských vrchoch, už na území Východných Karpát.
Ekológia: Vyhľadáva vlhké, na živiny bohaté kamenisté až hlinité pôdy v spoločenstvách vysokobylinných nív a na brehoch horských vodných tokov, v jelšinách a vlhkých lesoch v horskom až subalpínskom stupni. Je to poloparazit. Kvitne v júni až júli.
Tozzia carpathica
Opis: Trváca rastlina vysoká 20–50 cm. Byľ priama, protistojne rozkonárená, 4-hranná. Listy protistojné, sediace, vajcovité, na báze zaokrúhlené, dolu vrúbkované alebo tupo pílkovité, holé, lesklé, slabo mäsité. Strapce vrcholové, kvety jednotlivo v pazuche listeňov, tenko stopkaté, koruna 10 mm v priemere, žltá, vnútri červeno bodkovaná. Plod je guľatá tobolka.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na veľkú nenápadnosť a neatraktívnosť biotopov, v ktorých sa vyskytuje, nepatrí medzi zvlášť ohrozené druhy. Niektoré populácie ohrozuje ťažba dreva, vyhŕňanie brehov horských tokov. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené, menej ohrozené druhy (NT). Chránený je i v Poľsku a Rumunsku. Zároveň je druhom zaradeným do CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Podľa niektorých názorov ide o treťohorný relikt.
Tozzia carpathicaTozzia carpathica
Tozzia carpathica
Foto: 21. 6. 2006 (Slovensko, Západné Tatry).