Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Artiodactyla, Bovidae
Syn.: Nyala angasii (Angas, 1849)
Česká jména: nyala nížinná, nyala jihoafrická
Anglická jména: Lowland nyala

Tragelaphus angasii, nyala nížinná
Tragelaphus angasii, nyala nížinná

Rozšíření: Druh jihovýchodní Afriky, vyskytuje se na východě Jihoafrické republiky, ve Svazijsku, v Mosambiku, Zimbabwe a Malawi, zasahuje i na jih Zambie.

Způsob života: Žije v hustých nížinných lesích poblíž vody. Je aktivní ráno a večer, kdy se pase a vyhledává listy, květy, větvičky a plody některých stromů.
Samice s mláďaty tvoří malá stáda, samci se sdružují v mládeneckých skupinách, které ve 3–5 letech opouštějí. Nyala se může množit po celý rok. V období říje se snaží samci odradit svého protivníka, proto často dochází k nebezpečným soubojům. Většina samic pohlavně dospívá ve 20 měsících a je schopná se rozmnožovat až do věku 14 let. Po 220 dnech březosti rodí jediné mládě, obvykle na chráněném místě stranou od stáda, ke stádu se vrací asi po třech týdnech. Samice mohou zabřeznout 2–7 dní po porodu, takže období mezi dvěma porody se zkrátí na méně než 8 měsíců.
Pokud je ohrožena predátorem (např. levhartem nebo psem hyenovitým), vydává poplašný zvuk, který varuje nejen ostatní nyaly, ale také jiná zvířata.

Popis: Africký sudokopytník, jehož hmotnost se pohybuje mezi 55–140 kg. U tohoto druhu je výrazná pohlavní dvojtvárnost. Samec je mnohem větší, má černošedou srst s naznačenými pruhy na bocích, mohutnou hřívu na krku, hřbetě a břichu a prohnuté, až 80 cm dlouhé rohy. Dolní část končetin je světle hnědá a huňatý ocas je 35–55 cm dlouhý. Samice je bezrohá a hřívu má naznačenou pouze na hřbetě a je pořád červenohnědá s výraznými bílými pruhy na bocích a bílým V mezi očima. Tělo, uzpůsobené pro lepší pohyb mezi vegetací, je z boku zploštělé, klínovité, 1,3–2 m dlouhé.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) klasifikuje tento druh z hlediska ohrožení jako méně dotčený (LC).

Poznámka: Tragelaphus angasii byl pojmenován po anglickém přírodovědci, básníku a malíři Georgovi French Angasovi (1822–86).

Tragelaphus angasii, nyala nížinná
Tragelaphus angasii, nyala nížinná
Tragelaphus angasii, nyala nížinná

Fotografováno dne 11. 9. 2018 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal, Sodwana Bay).