Trať č. 011 (směr Kolín) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

  • Praha Masarykovo nádraží
  • Praha-Libeň
  • Praha-Kyje
  • Praha-Dolní Počernice
  • Praha-Běchovice
  • Praha-Klánovice

Masarykovo
Pražský úsek železniční trati č. 011 Praha – Český Brod – Kolín patří k velmi frekventovaným. Kromě vlaků osobních (zastávkových) jsou zde vedeny také vlaky vyšších kategorií, a to až do kategorie SuperCity (Pendolino), významná je zde také nákladní doprava.
Stěžejní význam na trati má stanice Praha Masarykovo nádraží. Je to vlastně hlavová stanice, odkud už vlaky nepokračují dál, zároveň se sem sbíhají trati z několika směrů. Kromě uvedené trati kolínské zde začíná i trať ve směru do Kralup nad Vltavou, Kladna a Lysé nad Labem. Jedná se o druhou nejstarší železniční stanici na území Prahy, byla otevřena už v roce 1845 (nejstarší železniční stanicí hlavního města je nádraží Praha-Dejvice).
Druhou nejvýznamnější stanicí této trati je nádraží Praha-Libeň. Vznikla v roce 1877, nejstarší dráha Olomouc – Praha však tudy procházela už od roku 1845. Dnes je zde soustředěna jak osobní, tak nákladní doprava – nachází se zde přímo i nákladové nádraží.
Těsně před Běchovicemi se při okraji trati nachází přírodní památka Počernický rybník. A v okolí poslední pražské stanice na této trati Praha-Klánovice prochází železnice územím přírodní památky Klánovický les.
Nejníže položenou stanicí této trati je Masarykovo nádraží (195 m n. m.), nejvýše leží Praha-Klánovice (255 m n. m.). Celý tento úsek trati měří 18 km.
Část této trati byla v roce 2009 opravována, byl mimo jiné vyměňován i podklad kolejiště. Proto jsme ve všech stanicích této trati provést mapování výskytu rostlin nemohli – jednak by naše přítomnost byla překážkou pro probíhající stavební práce, zároveň by byly naše záznamy téměř nulové – rostliny byly povětšině při výměně povrchu odstraněny. Podařilo se nám tedy shromáždit data jen ze stanic Masarykovo nádraží (96 taxonů), Libeň (171), Běchovice (63) a Klánovice (28).
Na této trati bylo v letech 2008 (podzim) a 2009 (jaro a podzim) celkově nalezeno 232 taxonů cévnatých rostlin, což tedy představuje 45 % ze všech zaznamenaných rostlin pražských železničních stanic (513).

Z taxonů na pražských nádražích naprosto nejčastějších byly na této trati zaznamenány:
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Lactuca serriola – locika kompasová
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný

K raritním taxonům Masarykova nádraží – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička
Asplenium trichomanes – sleziník červený
Athyrium filix-femina – papratka samičí
Chenopodium strictum – merlík tuhý
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus
Oxalis dillenii – šťavel prérijní
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán
Setaria viridis – bér zelený

Mezi raritní druhy nádraží Praha-Libeň patří:
Armoracia rusticana – křen selský
Aster lanceolatus – hvězdnice kopinatá
Avena fatua – oves hluchý
Cerastium biebersteinii – rožec Biebersteinův
Chenopodium polyspermum – merlík mnohosemenný
Citrullus lanatus – lubenice vodní
Crataegus laevigata – hloh obecný
Epilobium dodonaei – vrbovka rozmarýnolistá
Fagopyrum esculentum – pohanka obecná
Galeopsis bifida – konopice dvouklaná
Morus alba – morušovník bílý
Panicum dichotomiflorum – proso vidlicokvěté
Philadelphus coronarius – pustoryl věncový
Sinapis arvensis – hořčice polní
Solanum villosum – lilek žlutý
Triticum aestivum – pšenice setá
Vitis riparia – réva pobřežní
Vitis vinifera – réva vinná

Nejvzácnější druhy zaznamenané na této trati:
Sisymbrium orientale – hulevník východní: Masarykovo nádraží – silně ohrožený druh (C2).
K ohroženým taxonům (C3) patří i slanobýl ruský (Salsola kali subsp. rosacea, syn. Salsola australis) zaznamenaný na nádraží Praha-Libeň, pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) na Masarykově nádraží, dále škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. rhoeadifolia) ve stanicích Praha-Libeň a Masarykovo nádraží, také lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) na nádraží Běchovice a Klánovice.

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: poměrně početná populace na nádraží Praha-Libeň
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Praha-Libeň
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Masarykovo nádraží, Praha-Libeň

Zajímavosti:
Na nákladovém nádraží v Libni se v pozdním létě poměrně často objevují užitkové rostliny, jejich výskyt jistě do značné míry souvisí s převozem zemědělských rostlinných produktů. V září 2008 jsme zde zaznamenali dosti hojný výskyt lilku rajčete (Solanum lycopersicum), lubenice vodní – „melounu“ (Citrullus lanatus), chmele otáčivého (Humulus lupulus), pšenice seté (Triticum aestivum), ale také ojedinělý výskyt pohanky obecné (Fagopyrum esculentum), křenu selského (Armoracia rusticana), révy vinné (Vitis vinifera) a morušovníku bílého (Morus alba). Na větší části trati (Libeň, Běchovice, Klánovice) je poměrně běžná brukev řepka (Brassica napus).
Z rostlin, které se pěstují v zahradách jako okrasné, jsme v Libni zaznamenali například měsíček lékařský (Calendula officinalis), rožec Biebersteinův (Cerastium biebersteinii), hvězdnici kopinatou (Aster lanceolatus), kosatec německý (Iris germanica), z dřevin potom svídu bílou (Cornus alba), svídu krvavou (Cornus sanguinea), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) nebo dříve často i do volné krajiny vysazovaný šeřík obecný (Syringa vulgaris). Na Masarykově nádraží zaujme jistě i slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), kosatec německý (Iris germanica) a v železničních stanicích vzácné kapradiny (Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Athyrium filix-femina).
Železniční trať č. 011, Praha - Český Brod - Kolín
Soupis všech zaznamenaných taxonů pražského úseku trati č. 011:
Acer negundo – javor jasanolistý: Libeň
Acer platanoides – javor mléč: Libeň, Běchovice
Achillea millefolium – řebříček obecný: Masarykovo nádraží, Libeň
Agrostis capillaris – psineček obecný: Libeň
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Alcea rosea – topolovka růžová: Libeň
Amaranthus albus – laskavec bílý: Libeň
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý: Libeň
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Masarykovo nádraží, Libeň
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá: Libeň
Anchusa officinalis – pilát lékařský: Libeň
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Běchovice, Klánovice
Arctium lappa – lopuch větší: Libeň
Arctium minus – lopuch menší: Masarykovo nádraží
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý: Masarykovo nádraží, Běchovice
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Armoracia rusticana – křen selský: Libeň
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Masarykovo nádraží, Libeň
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička: Masarykovo nádraží
Asplenium trichomanes – sleziník červený: Masarykovo nádraží
Aster lanceolatus – hvězdnice kopinatá: Libeň
Athyrium filix-femina – papratka samičí: Masarykovo nádraží
Atriplex patula – lebeda rozkladitá: Masarykovo nádraží, Libeň
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Masarykovo nádraží, Libeň
Avena fatua – oves hluchý: Libeň
Ballota nigra – měrnice černá: Masarykovo nádraží, Libeň
Betula pendula – bříza bělokorá: Masarykovo nádraží, Libeň, Klánovice
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý: Masarykovo nádraží
Brassica napus – brukev řepka: Libeň, Běchovice, Klánovice
Bromus sterilis – sveřep jalový: Masarykovo nádraží, Libeň
Bromus tectorum – sveřep střešní: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Masarykovo nádraží, Libeň
Calendula officinalis – měsíček lékařský: Libeň
Calystegia sepium – opletník plotní: Libeň
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Masarykovo nádraží, Běchovice, Klánovice
Cardaminopsis arenosa – řeřišničník písečný: Běchovice, Klánovice
Carduus acanthoides – bodlák obecný: Masarykovo nádraží, Libeň
Carex hirta – ostřice srstnatá: Libeň
Carex humilis – ostřice nízká: Běchovice
Centaurea jacea – chrpa luční: Libeň
Centaurea stoebe – chrpa latnatá: Běchovice
Cerastium biebersteinii – rožec Biebersteinův: Libeň
Cerastium glomeratum – rožec klubkatý: Běchovice
Cerastium glutinosum – rožec lepkavý: Běchovice
Cerastium holosteoides – rožec obecný: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Cerastium pumilum – rožec nízký: Běchovice
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Běchovice
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Libeň, Běchovice
Chenopodium hybridum – merlík zvrhlý: Masarykovo nádraží
Chenopodium polyspermum – merlík mnohosemenný: Libeň
Chenopodium strictum – merlík tuhý: Masarykovo nádraží
Cichorium intybus – čekanka obecná: Libeň
Cirsium arvense – pcháč rolní: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý: Masarykovo nádraží
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Citrullus lanatus – lubenice vodní: Libeň
Clematis vitalba – plamének plotní: Masarykovo nádraží, Libeň
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Masarykovo nádraží, Libeň
Conyza canadensis – turanka kanadská: Masarykovo nádraží, Libeň
Cornus alba – svída bílá: Libeň
Cornus sanguinea – svída krvavá: Libeň
Crataegus laevigata – hloh obecný: Libeň
Crepis biennis – škarda dvouletá: Masarykovo nádraží, Libeň
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: Masarykovo nádraží, Libeň
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Masarykovo nádraží, Libeň
Daucus carota – mrkev obecná: Libeň, Běchovice
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Masarykovo nádraží, Libeň
Dryopteris filix-mas – kapraď samec: Libeň
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Masarykovo nádraží, Libeň
Echium vulgare – hadinec obecný: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá: Masarykovo nádraží, Libeň
Epilobium dodonaei – vrbovka rozmarýnolistá: Libeň
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá: Libeň
Epilobium lamyi – vrbovka Lamyova: Libeň
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná: Masarykovo nádraží
Equisetum arvense – přeslička rolní: Libeň
Eragrostis minor – milička menší: Masarykovo nádraží, Libeň
Erigeron annuus – turan roční: Masarykovo nádraží, Libeň
Erodium cicutarium – pumpava obecná: Běchovice
Erophila verna agg. – osívka jarní: Běchovice
Erysimum durum – trýzel tvrdý: Masarykovo nádraží, Libeň
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý: Masarykovo nádraží
Euphorbia esula – pryšec obecný: Libeň
Euphorbia peplus – pryšec okrouhlý: Libeň
Fagopyrum esculentum – pohanka obecná: Libeň
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Libeň
Fallopia dumetorum – opletka křovištní: Masarykovo nádraží
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Libeň
Galeopsis bifida – konopice dvouklaná: Libeň
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Masarykovo nádraží, Libeň
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý: Masarykovo nádraží, Libeň
Galium aparine – svízel přítula: Libeň, Klánovice
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Masarykovo nádraží, Libeň, Klánovice
Geum urbanum – kuklík městský: Masarykovo nádraží, Libeň, Klánovice
Glechoma hederacea – popenec obecný: Libeň, Klánovice
Herniaria glabra – průtržník lysý: Libeň
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček: Libeň
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský: Libeň
Hordeum murinum – ječmen myší: Masarykovo nádraží, Libeň
Humulus lupulus – chmel otáčivý: Libeň
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Libeň
Iris germanica – kosatec: Masarykovo nádraží, Libeň
Juglans regia – ořešák královský: Libeň
Kochia scoparia – bytel metlatý: Masarykovo nádraží, Libeň
Lactuca serriola – locika kompasová: Masarykovo nádraží, Libeň
Lamium album – hluchavka bílá: Libeň
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Masarykovo nádraží, Klánovice
Leontodon autumnalis – máchelka podzimní: Klánovice
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá: Masarykovo nádraží
Lepidium ruderale – řeřicha rumní: Libeň
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný: Masarykovo nádraží
Linaria vulgaris – lnice květel: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Libeň
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Libeň, Běchovice
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Libeň
Lysimachia nummularia – vrbina penízková : Masarykovo nádraží
Malus domestica – jabloň domácí: Libeň
Malva neglecta – sléz přehlížený: Libeň
Medicago ×varia – tolice měňavá: Libeň
Medicago falcata – tolice srpovitá: Libeň
Medicago lupulina – tolice dětelová: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Melilotus albus – komonice bílá: Masarykovo nádraží
Melilotus officinalis – komonice lékařská: Masarykovo nádraží, Libeň
Mercurialis annua – bažanka roční: Masarykovo nádraží
Microrrhinum minus – hledíček menší : Libeň, Běchovice
Morus alba – morušovník bílý: Libeň
Myosotis sp. – pomněnka: Klánovice
Myosotis ramosissima – pomněnka chlumní: Běchovice
Myosotis stricta – pomněnka drobnokvětá: Běchovice
Oenothera sp. – pupalka: Běchovice
Oenothera ammophila – pupalka pískomilná: Libeň
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá: Masarykovo nádraží
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus: Masarykovo nádraží
Oxalis dillenii – šťavel prérijní: Masarykovo nádraží
Oxalis stricta – šťavel evropský: Masarykovo nádraží
Panicum dichotomiflorum – proso vidlicokvěté: Libeň
Papaver rhoeas – mák vlčí: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý: Libeň
Pastinaca sativa – pastinák setý: Libeň
Persicaria lapathifolia – rdesno blešník: Libeň
Persicaria maculosa – rdesno červivec: Libeň
Petrorhagia prolifera – hvozdíček prorostlý: Libeň
Philadelphus coronarius – pustoryl věncový: Libeň
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Masarykovo nádraží
Pimpinella major – bedrník větší: Libeň
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Libeň, Běchovice
Plantago major – jitrocel větší: Masarykovo nádraží, Libeň
Plantago media – jitrocel prostřední: Libeň
Poa annua – lipnice roční: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Poa compressa – lipnice smáčknutá: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Polygonum aviculare – truskavec ptačí: Masarykovo nádraží, Libeň
Populus ×canadensis – topol kanadský: Masarykovo nádraží, Libeň
Populus tremula – topol osika: Libeň
Portulaca oleracea – šrucha zelná: Libeň
Potentilla anserina – mochna husí: Běchovice
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Libeň, Běchovice
Potentilla reptans – mochna plazivá: Libeň
Potentilla supina – mochna nízká: Libeň
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán: Masarykovo nádraží
Pyrethrum corymbosum – řimbaba chocholičnatá: Masarykovo nádraží
Quercus rubra – dub červený: Libeň
Reseda lutea – rýt žlutý: Libeň, Běchovice
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Libeň
Rhus typhina – škumpa orobincová: Libeň
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Libeň
Rosa sp. – růže: Libeň, Běchovice
Rubus sp. – ostružiník: Masarykovo nádraží, Běchovice
Rubus caesius – ostružiník ježiník: Libeň
Rubus dollnensis – ostružiník přícestní: Libeň
Rubus franconicus – ostružiník rumištní: Libeň
Rumex acetosa – šťovík kyselý: Libeň, Klánovice
Rumex acetosella – šťovík menší: Libeň
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Libeň
Salix caprea – vrba jíva: Libeň
Salsola australis – slanobýl ruský: Libeň
Sambucus nigra – bez černý: Libeň
Sanguisorba minor – krvavec menší: Masarykovo nádraží, Libeň
Saponaria officinalis – mydlice lékařská: Masarykovo nádraží, Libeň
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprstý: Běchovice, Klánovice
Securigera varia – čičorka pestrá: Masarykovo nádraží
Sedum acre – rozchodník ostrý: Libeň, Klánovice
Sedum hispanicum – rozchodník španělský: Běchovice
Senecio vernalis – starček jarní: Běchovice
Senecio viscosus – starček lepkavý: Masarykovo nádraží, Libeň
Senecio vulgaris – starček obecný: Libeň, Běchovice
Setaria pumila – bér sivý: Libeň, Běchovice
Setaria viridis – bér zelený: Masarykovo nádraží
Silene sp. – silenka: Běchovice
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá: Masarykovo nádraží, Libeň
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Libeň
Sinapis arvensis – hořčice polní: Libeň
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Sisymbrium orientale – hulevník východní: Masarykovo nádraží
Solanum decipiens – lilek vlnatý: Masarykovo nádraží, Libeň
Solanum dulcamara – lilek potměchuť: Libeň
Solanum lycopersicum – lilek rajče: Masarykovo nádraží, Libeň
Solanum nigrum – lilek černý: Masarykovo nádraží, Libeň
Solanum villosum – lilek žlutý: Libeň
Solidago sp. – zlatobýl: Běchovice
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Masarykovo nádraží, Libeň
Sonchus asper – mléč drsný: Libeň
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Masarykovo nádraží, Libeň
Stellaria media – ptačinec prostřední: Libeň
Syringa vulgaris – šeřík obecný: Libeň
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Thlaspi arvense – penízek rolní: Libeň
Thuja sp. – zerav: Klánovice
Tilia platyphyllos – lípa velkolistá: Libeň
Tragopogon sp. – kozí brada: Běchovice, Klánovice
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Libeň
Tragopogon orientalis – kozí brada východní: Masarykovo nádraží
Trifolium arvense – jetel rolní: Libeň
Trifolium repens – jetel plazivý: Masarykovo nádraží, Běchovice
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice, Klánovice
Triticum aestivum – pšenice setá: Libeň
Tussilago farfara – podběl lékařský: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Masarykovo nádraží, Libeň, Běchovice
Verbascum sp. – divizna: Běchovice
Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá: Libeň
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Klánovice
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý: Běchovice
Veronica polita – rozrazil lesklý: Běchovice
Vicia hirsuta – vikev chlupatá: Libeň
Vicia sativa – vikev setá: Běchovice
Viola arvensis – violka rolní: Libeň, Běchovice, Klánovice
Viola riviniana – violka Rivinova: Běchovice, Klánovice
Vitis riparia – réva pobřežní: Libeň
Vitis vinifera – réva vinná: Libeň
Železniční trať č. 011, Praha - Český Brod - Kolín

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.