Trať č. 173 (směr Rudná u Prahy, Beroun), zvaná též Pražsko-duchcovská dráha, zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

  • Praha-Smíchov
  • Praha-Hlubočepy
  • Praha-Holyně
  • Praha-Řeporyje

Smíchov
Pražsko-duchcovská dráha byla uvedena do provozu v roce 1873. I když na trať č. 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun vyjíždějí pouze osobní (zastávkové) vlaky, její začátek se nachází ve stanici Praha-Smíchov, která patří k největším a také nejfrekventovanějším v Praze. Její provoz byl zahájen už v roce 1862, stala se tehdy konečnou stanicí České západní dráhy, která vedla od Plzně. Dnes stanici vlastně tvoří tři obvody – osobní nádraží, společné nádraží (odtud jezdí vlaky tzv. Pražského Semmeringu) a seřadiště.
Železniční stanice Praha-Hlubočepy byla vystavěna současně se zprovozněním tratě v roce 1873. Až do šedesátých let minulého století se těžil v Prokopském údolí vápenec, nádraží tedy bylo značně vytíženo i dopravou nákladní. V současnosti jsou tudy vedeny již jen vlaky osobní. Před touto stanicí se v bezprostředním okolí kolejiště nachází přírodní památka Železniční zářez, která dokumentuje významný geologický profil. Nedaleko za stanicí trať vstupuje přímo do přírodní rezervace Prokopské údolí.
Železniční zastávka v Holyni byla zřízena až v roce 1933. Jedná se o malou zastávku, ve které zastavují jen osobní vlaky.
Stanice v Řeporyjích pochází z roku 1873, je poslední stanicí Pražsko-duchcovské dráhy na území Prahy. Zastavují zde také jen osobní vlaky.
Nejníže položenou stanicí trati je nádraží Praha-Smíchov (200 m n. m.), nejvýše leží stanice Praha-Řeporyje (315 m n. m.). Délka celého tohoto úseku trati činí 10 km.
Celkově bylo na této nevelké trati zaznamenáno 212 taxonů cévnatých rostlin (větší část – 146 taxonů – na nádraží Praha-Smíchov), což představuje 41 % všech zaznamenaných taxonů rostlin železničních nádraží Prahy.

Z taxonů na pražských nádražích nejčastějších byly i na této trati zaznamenány:
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Echium vulgare – hadinec obecný
Geranium robertianum – kakost smrdutý
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Viola arvensis – violka rolní

K raritním taxonům nádraží Praha-Smíchov – tedy k těm, které nebyly na žádném jiném pražském nádraží nalezeny – patří:
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý
Aquilegia vulgaris – orlíček obecný
Aster dumosus × Aster novi-belgii – hvězdnice nízká
Berberis vulgaris – dřišťál obecný
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá
Commelina communis – křížatka obecná
Erysimum cheiri – chejr vonný
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Mentha ×piperita – máta peprná
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní
Rorippa sylvestris – rukev obecná
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá
Sambucus ebulus – bez chebdí
Sedum kamtschaticum – rozchodník kamčatský
Sedum reflexum – rozchodník skalní
Zea mays – kukuřice setá

Raritní taxony nádraží Praha-Holyně:
Lathyrus pratensis – hrachor luční
Myosotis sparsiflora – pomněnka řídkokvětá
Ribes uva-crispa – meruzalka srstka
Scrophularia nodosa – krtičník hlíznatý
Stellaria nemorum – ptačinec hajní
Thlaspi caerulescens – penízek modravý

Nejvzácnější druhy trati:
Nebyl zaznamenán žádný exemplář z kategorií kriticky nebo silně ohrožených druhů. V úvahu by snad připadal jedině silně ohrožený modřenec hroznatý (Muscari cf. neglectum) ve stanicích Praha-Smíchov a Hlubočepy. Jeho určení je však nejisté, stejně tak potom jeho eventuální původnost v oblasti Prahy. Z ohrožených druhů (C3) byly nalezeny:
Cerastium brachypetalum agg. – rožec krátkoplátečný: nádraží Holyně
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: nádraží Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá: nádraží Řeporyje
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý: nádraží Hlubočepy
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá: nádraží Smíchov
Veronica praecox – rozrazil časný: nádraží Řeporyje

Nejproblematičtější invazivní druhy trati:
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: nádraží Praha-Smíchov
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: nádraží Praha-Smíchov, Hlubočepy, Holyně

Zajímavosti:
Okrasné druhy pravděpodobně zahradního původu na této trati zastupují hybridní hvězdnice nízká (Aster dumosus × Aster novi-belgii) na Smíchově, tamtéž křížatka obecná (Commelina communis), chejr vonný (Erysimum cheiri), kosatec německý (Iris germanica), lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus), třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata), rozchodník kamčatský (Sedum kamtschaticum) a aksamitník rozkladitý (Tagetes patula), četné jsou zde také pupalky, např. pupalka rudokališní (Oenothera glazioviana). Dále na nádražích Praha-Smíchov a Hlubočepy najdeme také modřenec hroznatý (Muscari cf. neglectum), na Smíchově a v Holyni i barvínek menší (Vinca minor).
K původně okrasným dřevinám patří netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), kustovnice cizí (Lycium barbarum), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea) a trnovník akát (Robinia pseudacacia) ze Smíchova nebo svída krvavá (Cornus sanguinea) z Holyně, či řeporyjský pámelník bílý (Symphoricarpos albus).
Z užitkových rostlin jsme na této trati zaznamenali meruzalku srstku (Ribes uva-crispa) v Holyni, na Smíchově potom slunečnici topinambur (Helianthus tuberosus), jabloň domácí (Malus domestica), mátu peprnou (Mentha ×piperita), lilek rajče (Solanum lycopersicum) a kukuřici setou (Zea mays).
Smíchov
Soupis všech taxonů pražského úseku trati č. 173:
Acer pseudoplatanus – javor klen: Holyně
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha: Holyně
Achillea millefolium – řebříček obecný: Smíchov, Řeporyje
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý: Smíchov
Alliaria petiolata – česnáček lékařský: Holyně
Alyssum alyssoides – tařinka kališní: Hlubočepy
Amaranthus albus – laskavec bílý: Smíchov
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý: Smíchov
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý: Smíchov
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý: Smíchov
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní: Smíchov, Holyně
Aquilegia vulgaris – orlíček obecný: Smíchov
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní: Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Arctium lappa – lopuch větší: Smíchov
Arctium minus – lopuch menší: Smíchov
Arenaria serpyllifolia agg. – písečnice douškolistá: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený: Smíchov, Holyně, Řeporyje
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Aster dumosus × Aster novi-belgii – hvězdnice nízká: Smíchov
Atriplex sagittata – lebeda lesklá: Smíchov, Hlubočepy
Ballota nigra – měrnice černá: Smíchov, Řeporyje
Berberis vulgaris – dřišťál obecný: Smíchov
Berteroa incana – šedivka šedá: Smíchov
Betula pendula – bříza bělokorá: Smíchov
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý: Smíchov
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá: Smíchov
Bromus sterilis – sveřep jalový: Smíchov, Řeporyje
Bromus tectorum – sveřep střešní: Hlubočepy
Calamagrostis epigejos – třtina křovištní: Holyně
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka: Smíchov, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Cardaria draba – vesnovka obecná: Řeporyje
Carduus acanthoides – bodlák obecný: Smíchov
Centaurea jacea – chrpa luční: Smíchov
Cerastium brachypetalum agg. – rožec krátkoplátečný: Holyně
Cerastium glomeratum – rožec klubkatý: Hlubočepy,
Cerastium holosteoides – rožec obecný: Řeporyje
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný: Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Cichorium intybus – čekanka obecná: Smíchov
Cirsium arvense – pcháč rolní: Řeporyje
Cirsium vulgare – pcháč obecný: Smíchov
Clematis vitalba – plamének plotní: Smíchov, Hlubočepy
Commelina communis – křížatka obecná: Smíchov
Convolvulus arvensis – svlačec rolní: Smíchov, Řeporyje
Conyza canadensis – turanka kanadská: Smíchov, Řeporyje
Cornus sanguinea – svída krvavá: Holyně
Corylus avellana – líska obecná: Holyně
Crataegus sp. – hloh: Řeporyje
Crepis biennis – škarda dvouletá: Smíchov
Dactylis glomerata – srha laločnatá: Hlubočepy, Holyně
Daucus carota – mrkev obecná: Smíchov, Hlubočepy
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá: Smíchov
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha: Smíchov
Echium vulgare – hadinec obecný: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Elytrigia repens – pýr plazivý: Smíchov, Řeporyje
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá: Smíchov
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá: Smíchov
Epilobium sp. – vrbovka: Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Epilobium tetragonum – vrbovka čtyřhranná: Smíchov
Equisetum arvense – přeslička rolní: Smíchov
Eragrostis minor – milička menší: Smíchov, Holyně, Řeporyje
Erigeron annuus – turan roční: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Erophila verna agg. – osívka jarní: Hlubočepy, Řeporyje
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý : Hlubočepy
Erysimum durum – trýzel tvrdý: Smíchov
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý: Smíchov, Řeporyje
Erysimum cheiri – chejr vonný: Smíchov
Euonymus europaea – brslen evropský: Holyně
Euphorbia helioscopia – pryšec kolovratec: Smíchov
Falcaria vulgaris – srpek obecný: Řeporyje
Fallopia convolvulus – opletka obecná: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Festuca valesiaca – kostřava walliská: Řeporyje
Ficaria verna – orsej jarní: Holyně
Fragaria vesca – jahodník obecný: Holyně
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý: Smíchov, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá: Smíchov
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný: Smíchov
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý: Smíchov
Galium album – svízel bílý: Holyně
Galium aparine – svízel přítula: Smíchov, Řeporyje
Geranium pratense – kakost luční: Holyně
Geranium pusillum – kakost maličký: Smíchov, Řeporyje
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský: Hlubočepy
Geranium robertianum – kakost smrdutý: Smíchov, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Geranium sanguineum – kakost krvavý: Smíchov
Geum urbanum – kuklík městský: Smíchov, Holyně, Řeporyje
Hedera helix – břečťan popínavý: Smíchov, Holyně
Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur: Smíchov
Heracleum sphondylium – bolševník obecný: Holyně
Hieracium sp. – jestřábník: Řeporyje
Hieracium bauhini – jestřábník Bauhinův: Hlubočepy
Hieracium sabaudum – jestřábník savojský: Smíchov
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná: Smíchov, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Chelidonium majus – vlaštovičník větší: Smíchov, Řeporyje
Chenopodium album agg. – merlík bílý: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Chenopodium pumilio – merlík trpasličí: Smíchov
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá: Smíchov, Holyně
Iris germanica – kosatec: Smíchov
Juglans regia – ořešák královský: Smíchov
Kochia scoparia – bytel metlatý: Smíchov
Lactuca serriola – locika kompasová: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Lamium album – hluchavka bílá: Smíchov, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Lamium purpureum – hluchavka nachová: Holyně, Řeporyje
Lathyrus pratensis – hrachor luční: Holyně
Linaria vulgaris – lnice květel: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Lolium perenne – jílek vytrvalý: Smíchov
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý: Hlubočepy, Řeporyje
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá: Smíchov
Lycium barbarum – kustovnice cizí: Smíchov
Malus domestica – jabloň domácí: Smíchov
Medicago ×varia – tolice měňavá: Hlubočepy
Medicago lupulina – tolice dětelová: Smíchov, Řeporyje
Melilotus albus – komonice bílá: Smíchov
Mentha ×piperita – máta peprná: Smíchov
Mercurialis annua – bažanka roční: Smíchov
Muscari cf. neglectum – modřenec hroznatý: Smíchov, Hlubočepy
Myosotis sp. – pomněnka: Holyně
Myosotis arvensis – pomněnka rolní: Řeporyje
Myosotis sparsiflora – pomněnka řídkokvětá: Holyně
Oenothera ammophila – pupalka pískomilná: Smíchov
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní: Smíchov
Oenothera issleri – pupalka Isslerova: Smíchov
Oxalis stricta – šťavel evropský: Smíchov
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý: Holyně
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý: Smíchov
Pastinaca sativa – pastinák setý: Smíchov, Hlubočepy
Persicaria lapathifolia – rdesno blešník: Smíchov
Persicaria maculosa – rdesno červivec: Smíchov
Picris hieracioides – hořčík jestřábníkovitý: Smíchov
Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý: Smíchov, Řeporyje
Plantago major – jitrocel větší : Smíchov, Holyně, Řeporyje
Poa annua – lipnice roční: Smíchov, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Poa compressa – lipnice smáčknutá : Smíchov
Poa pratensis – lipnice luční: Hlubočepy, Řeporyje
Polygonum arenastrum – truskavec obecný: Hlubočepy, Řeporyje
Polygonum aviculare – truskavec ptačí: Smíchov
Populus ×canadensis – topol kanadský: Smíchov
Portulaca oleracea – šrucha zelná: Smíchov
Potentilla anserina – mochna husí: Smíchov
Potentilla argentea agg. – mochna stříbrná: Smíchov, Řeporyje
Potentilla erecta – mochna nátržník: Smíchov, Hlubočepy
Potentilla recta – mochna přímá: Hlubočepy
Potentilla reptans – mochna plazivá: Smíchov, Holyně
Prunus sp. – slivoň: Řeporyje
Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová: Smíchov
Quercus robur – dub letní: Holyně
Ranunculus acris – pryskyřník prudký: Holyně, Řeporyje
Reseda lutea – rýt žlutý: Smíchov, Řeporyje
Reynoutria japonica – křídlatka japonská: Smíchov
Ribes uva-crispa – meruzalka srstka: Holyně
Robinia pseudacacia – trnovník akát: Smíchov
Rorippa sylvestris – rukev obecná: Smíchov
Rosa sp. – růže: Smíchov, Holyně, Řeporyje
Rubus sp. – ostružiník: Smíchov
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý: Holyně, Řeporyje
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá: Smíchov
Rumex acetosa – šťovík kyselý: Smíchov, Řeporyje
Rumex crispus – šťovík kadeřavý: Smíchov
Rumex obtusifolius – šťovík tupolistý: Smíchov
Salvia pratensis – šalvěj luční: Řeporyje
Sambucus ebulus – bez chebdí: Smíchov
Sambucus nigra – bez černý: Smíchov
Sanguisorba minor – krvavec menší: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Saponaria officinalis – mydlice lékařská: Smíchov
Scrophularia nodosa – krtičník hlíznatý: Holyně
Securigera varia – čičorka pestrá: Smíchov, Řeporyje
Sedum acre – rozchodník ostrý: Smíchov, Řeporyje
Sedum album – rozchodník bílý: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Sedum kamtschaticum – rozchodník kamčatský: Smíchov
Sedum reflexum – rozchodník skalní: Smíchov
Senecio jacobaea – starček přímětník: Řeporyje
Senecio viscosus – starček lepkavý: Smíchov
Senecio vulgaris – starček obecný: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Setaria pumila – bér sivý: Smíchov
Setaria verticillata – bér přeslenitý: Smíchov
Silene vulgaris – silenka nadmutá: Hlubočepy, Řeporyje
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Solanum decipiens – lilek vlnatý: Smíchov
Solanum dulcamara – lilek potměchuť: Smíchov
Solanum lycopersicum – lilek rajče: Smíchov
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský: Smíchov, Hlubočepy, Holyně
Sonchus arvensis – mléč rolní: Smíchov
Sonchus asper – mléč drsný: Smíchov
Sonchus oleraceus – mléč zelinný: Smíchov
Stellaria media – ptačinec prostřední: Smíchov, Holyně
Stellaria nemorum – ptačinec hajní: Holyně
Symphoricarpos albus – pámelník bílý: Řeporyje
Tagetes patula – aksamitník rozkladitý: Smíchov
Tanacetum vulgare – vratič obecný: Smíchov
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky: Smíchov, Holyně, Řeporyje
Thlaspi caerulescens – penízek modravý: Holyně
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostlý: Holyně, Řeporyje
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná: Řeporyje
Tragopogon sp. – kozí brada: Hlubočepy, Řeporyje
Trifolium pratense – jetel luční: Smíchov, Holyně
Trifolium repens – jetel plazivý: Smíchov, Řeporyje
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá: Smíchov, Holyně
Verbascum sp. – divizna: Hlubočepy
Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá: Smíchov
Veronica arvensis – rozrazil rolní: Hlubočepy, Holyně, Řeporyje
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek: Holyně
Veronica praecox – rozrazil časný: Řeporyje
Veronica serpyllifolia – rozrazil douškolistý : Hlubočepy
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý: Hlubočepy, Řeporyje
Vicia sativa – vikev setá: Holyně, Řeporyje
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá: Smíchov
Vicia villosa – vikev huňatá: Smíchov
Vinca minor – barvínek menší: Smíchov, Holyně
Viola arvensis – violka rolní: Smíchov, Hlubočepy, Řeporyje
Viola hirta – violka srstnatá: Holyně
Virga sp. – štětička: Řeporyje
Zea mays – kukuřice setá: Smíchov

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.